Tu zaczęło się kopalnictwo naftowe
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.10.2018.
“Pejzaż nad Ropą – Małopolski przemysł naftowy” to projekt Województwa Małopolskiego realizowany od roku 2017 przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Założono w nim oznakowanie elementami wizualnymi miejsc w powiecie gorlickim, w których znajdowały się największe zakłady przemysłu wydobycia i przerobu ropy naftowej.
Instalacje te to umieszczone na fasadach budynków lub wolnostojące wielkoformatowe fotografie archiwalne z towarzyszącymi im makietami w skali 1:2 szybami naftowymi z okresu międzywojnia. Do prezentacji użyto fotografii z bogatego zbioru Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także muzeów przemysłu naftowego. Częścią rozpoczynającą tę wizualną opowieść o historii przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej miały być ustawione na rondach dróg wojewódzkich “uwspółcześnione” formy przestrzenne nawiązujące do tradycyjnego kiwona. Niestety ten projekt ze względów formalnych nie został narazie zrealizowany.

W dniu 19 października 2018 r. w obecności: starosty Karola Górskiego, burmistrza Gorlic Rafała Kukli, wiceprezesa PGE EO S.A. Pawła Śliwy, dyrektorów spółek naftowych oraz dziennikarzy symbolicznie oddano do użytku instalacje wizualno-przestrzenne w Bieczu (przy obwodnicy bieckiej), w Libuszy (na terenie dawnej rafinerii Standard Nobel), w Lipinkach (na ścianie szkoły podstawowej w centrum wsi), a także przy obwodnicy Gorlic (w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 28 relacji Wadowice-Przemyśl).

Projekt zrealizowano ze środków Województwa Małopolskiego.
 
Źródło informacji: Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów www.muzeum.gorlice.pl
Zdjęcie: UM Gorlice Teodor Włosek.