Z kielnią i patelnią w Europie
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.10.2018.
Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach realizuje projekt pn. "Z kielnią i patelnią w Europie" w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Organizacją partnerską projektu jest GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES z siedzibą w Platamonas Pierias w Grecji.
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner lub technik budownictwa, którzy ukończyli 16 rok życia. Wezmą udział w 14-dniowym stażu zawodowym w Grecji.

Celem głównym projektu jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

Celem projektu jest także podniesienie poziomu jakości pracy szkoły między innymi poprzez:
- doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych, międzykulturowych i interpersonalnych,
- rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów,
- podniesienie zdolności uczniów do zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Służy także podniesieniu kwalifikacji kadry i dostosowanie ich do potrzeb zreformowanej szkoły i zmieniających się warunków europejskiego rynku pracy.
Jego celem jet również nawiązywanie współpracy z europejskimi partnerami w celu wymiany doświadczeń, modyfikacji koncepcji pracy szkoły w zakresie doskonalenia programów nauczania i wdrażania nowych metod zarządzania.