ZST z dyplomem od Zrzeszenia Przewoźników
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.10.2018.

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach otrzymał dyplom uznania od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce za upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży w pracy zawodowej w zawodzie kierowca-mechanik.

 

 

ZST w Gorlicach jest jedną z pierwszych placówek i jedyną z terenu powiatu,  która prowadzi kształcenie młodzieży w zawodzie kierowca-mechanik. Obecnie w trzech już rocznikach Branżowej Szkoły I Stopnia uczy się 73 uczniów, a z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem wzrasta – podkreśla dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stępień. Zdecydowana większość tych uczniów, to osoby które świadomie dokonały wyboru zawodu i typu szkoły. Zatem uczniowie kształcący się w zawodzie kierowca-mechanik to niekoniecznie Ci, którzy osiągnęli niższe wyniki, ale to Ci którzy wiedzą co chcą robić i chcą ten zawód wykonywać z pasją.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i narastającym potrzebom rynku pracy szkoła podejmuje wiele działań w celu zwiększenia efektywności kształcenia- mówi Renata Stępień. Szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorcami z branży, a zajęcia laboratoryjne w dobrze wyposażonym CKPiU sprzyjają dobremu przygotowaniu praktycznemu do zawodu. Obok kadry pedagogicznej zajęcia prowadzą także inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego, którzy przybliżają m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień oraz zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy. Placówka aktywnie współpracuje ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Dla młodzieży udostępniane jest nie tylko czasopismo z branży transportu drogowego „Przewoźnik” ale uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez Zrzeszenie. 

Dyrektor Renata Stępień  uczestniczyła także w ogólnopolskim spotkaniu ZMPD, w ramach którego podpisano Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym. W trakcie  panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania podzielili się również swoimi doświadczeniami z uruchomienia w szkole branżowej zawodu kierowca-mechanik. 

Miło nam poinformować, że ZST otrzymał dyplom uznania od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, za upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży w pracy zawodowej w zawodzie kierowca-mechanik.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w zakresie podnoszenia jakości, a także efektywności szkolnictwa branżowego i technicznego oraz dostosowywania go do potrzeb rynku pracy.

Informację i zdjęcia udostepniła dyrektor ZST Renata Stępień

1.
dyplom.jpg
2.
img_1914.jpg
3.
kierowca mechanik1.jpg
4.
kzdyplom.jpg