Postaw na Słońce
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.10.2018.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”.

 Celem projektu jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla środowiska wynikających z ich stosowania. Spalanie paliw kopalnych jest przyczyną dwóch niezwykle ważnych współczesnych problemów ekologicznych – smogu i zmian klimatu. Jednym ze sposobów walki z nimi jest właśnie rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z całej Polski.

KONKURS BADAWCZY
W konkursie badawczym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą to być uczniowie różnych klas) i nauczyciela. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej, OZE i fotowoltaice oraz przygotowują, według wskazań organizatora, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W drugim etapie przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych, apeli i konferencji.

KONKURS FILMOWY
W konkursie filmowym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych (5 uczniów i nauczyciel) drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film może mieć formę reportażu, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły – forma jest dowolna.

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Oba konkursy odbywają się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do wykonania i formularz raportowania się  z wykonanych zadań dostępne są na platformach internetowych www.postawnaslonce.pl (konkurs badawczy) oraz na www.filmeko.pl (konkurs filmowy). Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktować się z biurem organizacyjnym konkursu telefonicznie, e-mailowo lub przez strony internetowe. Organizator nie wymaga żadnych materiałów pocztą ani osobistych wyjazdów poza szkołę.

UDZIAŁ W KONKURSACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

NAGRODY
Łączna całkowita pula nagród w obu konkursach wynosi 35. tys. złotych. Wszystkim członkom zwycięskich zespołów – uczniom i nauczycielom, zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W konkursie badawczym zespoły oceniane są w dwóch oddzielnych kategoriach – klasy 7 i 8 szkól podstawowych wraz z klasami 3 gimnazjum oraz szkoły średnie. W konkursie filmowym wszystkie zespoły oceniane są w jednej kategorii.

REJESTRACJA ZESPOŁÓW
rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronach konkursów:
www.postawnaslonce.pl – konkurs badawczy
www.filmeko.pl – konkurs filmowy

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2018 r.
Więcej informacji: Adam Kiedrowski – koordynator projektu
tel.: 515 114 639 e-mail: info@postawnaslonce.pl