Edukacyjne komisyjne podsumowania
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.10.2018.
Na swoim ostatnim posiedzeniu w V kadencji samorządu powiatowego spotkała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego. Była pora na podsumowania, podziękowania i życzenia.W posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej uczestniczyli członkowie komisji: Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, Marek Ludwin, Krzysztof Flądro, Andrzej Matusik i Zygmunt Fryczek. Obecni byli także: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Mikrut oraz wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gorlicki.

Gości powitała przewodnicząca Zofia Kamińska. Następnie naczelnik Tadeusz Mikrut dokonał podsumowania realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, podkreślając bardzo dobre wyniki osiągnięte przez uczniów na tle Małopolski i Polski.
Mówiono także o naborze na nowy rok szkolny 2018/2019. W szkołach i placówkach naszego powiatu uczy się obecnie 3523 uczniów (stan na 10 września 2018 r.), w tym 39 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance i  98 w Ośrodku w Szymbarku. Porównując z rokiem szkolnym 2014/2015 to jest to o 619 uczniów mniej, co spowodowane jest głównie niżem demograficznym. Z wielką troską mówiono o niskim naborze w szkołach w Bobowej i Bieczu.

- Mimo to na podkreślenie zasługuje prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej przez władze powiatu, zorientowanej na zachowanie istniejącej struktury szkół i placówek oświatowych - mówiła Zofia Kamińska. Zwróciła uwagę, że kluczowym wskaźnikiem dla oceny efektywności systemu nauczania w szkołach ponadpodstawowych jest wskaźnik dotyczący zdawalności matur oraz liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Ogółem wyróżnionych zostało 168 uczniów, w tym 86 sportowców. To dowód na dobrą pracę szkół i powód do dumy także dla Komisji Edukacji.

Przewodnicząca Zofia Kamińska dokonała również podsumowania pracy komisji. W okresie od grudnia 2014 roku do października 2018 r. komisja odbyła 42 posiedzenia, które koncentrowały się na zagadnieniach z obszaru edukacji, dziedzictwa kulturowego i sportu. W posiedzeniach komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz placówek związanych z kulturą. Komisja wypracowała 54 wnioski, 42 opinie i 3 stanowiska.
Wnioski komisji dotyczyły m.in.;
- poprawy jakości kształcenia w zakresie przedmiotów maturalnych,
- planowanych zmian w strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego,
- dalszej modernizacji bazy technicznej szkół i placówek oświatowych,
- włączenie do planów inwestycji budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSE w Gorlicach,
- dalszy rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy SOSW w Szymbarku i Kobylance,
- utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wyróżniających się w sporcie,
- podjęcia działań na rzecz poprawy infrastruktury związanej z oferta usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
- reaktywowania powiatowego funduszu odnowy zabytków, aby umożliwić systematyczną renowację zabytkowych obiektów na terenie powiatu gorlickiego,
- doposażenia istniejących pracowni komputerowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Kończąc kadencję chciałabym zarekomendować na następne lata dbałość o zachowanie dotychczasowej sieci i struktury szkół i placówek oświatowych przy stałej trosce o modernizację oferty edukacyjnej na miarę potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy. Pragnę zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkół ponadpodstawowych jest wielką szansą na poprawę jakości nauczania – mówiła Zofia Kamińska.

Przewodnicząca Zofia Kamińska wraz z członkami komisji podziękowała dyrektorom szkół i placówek oświatowych za współpracę i wręczyła okolicznościowe listy.
    
W imieniu dyrektorów podziękowania dla komisji i bukiet kwiatów dla przewodniczącej przekazali Renta Stępień dyrektor ZST w Gorlicach i Adam Tarsa dyrektor CKPiU w Gorlicach.

1.
img_5370.jpg
2.
img_5371.jpg
3.
img_5375.jpg
4.
img_5376.jpg
5.
img_5377.jpg
6.
img_5378.jpg
7.
img_5379.jpg
8.
img_5382.jpg
9.
img_5383.jpg
10.
img_5384.jpg
11.
img_5385.jpg
12.
img_5387.jpg
13.
img_5388.jpg
14.
img_5389.jpg
15.
img_5390.jpg
16.
img_5396.jpg
17.
img_5398.jpg
18.
img_5401.jpg
19.
img_5402.jpg
20.
img_5404.jpg
21.
img_5405.jpg
22.
img_5406.jpg
23.
img_5408.jpg
24.
img_5410.jpg
25.
img_5411.jpg
26.
img_5422.jpg
27.
img_5425.jpg
28.
img_5428.jpg
29.
img_5429.jpg