Beskidy i Bieszczady plastycznie
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.10.2018.
Wychowankowie z blisko 40 placówek z Polski, Słowacji i Ukrainy wzięli udział w XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów”. Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wystawa nagrodzonych prac odbyła się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach przy ul. Cichej 4.

 


Na konkurs wpłynęło 837 prac. Jury w składzie: przewodniczący – artysta rzeźbiarz Zdzisław Tohl, artysta grafik Bartłomiej Belniak i artysta grafik Marek Kretowicz przyznało 57 nagród równorzędnych. Na wystawie można obejrzeć reprezentacje podstawowych technik plastycznych takich jak: malarstwo, rysunek oraz grafika.
Gratulacje i składali i nagrody laureatom wręczali m.in: wicestarosta Jerzy Nalepka, dyrektor MDK Tomasz Kubala, instruktor MDK Grzegorz Karpiński oraz członkowie Jury.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz nawiązanie kontaktu i współpracy pomiędzy regionami Polski, a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej. To także doskonała promocja kulturowych, krajobrazowych i turystycznych walorów Beskidów i Bieszczadów oraz możliwość upowszechniania unikalnych w skali kraju i Europy zabytków architektury.

Organizatorami konkursu byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, a koordynatorem imprezy instruktor MDK Grzegorz Karpiński.

Zdjęcia: Józef Patrzyk MDK

1.
img_9009-2.jpg
2.
img_9010-2.jpg
3.
img_9011-2.jpg
4.
img_9021-2.jpg
5.
img_9029-2.jpg
6.
img_9034-2.jpg
7.
img_9035-2.jpg
8.
img_9040-2.jpg
9.
img_9044-2.jpg