Konfederaci z LO w Bieczu
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.10.2018.
W Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu odbyły się dwudniowe warsztaty dla klasy Ic, 2c i 2ab w ramach  projektu larpowego "Zawiąż konfederację" realizowanego przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej i partnera projektu Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu.


 

Projekt ma na celu przybliżyć dzieje Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania (1768-2018). Realizowany w stulecie odzyskania niepodległości ma ukazać także początki polskich zmagań o wolność i niepodległość.
Projekt opiera się na innowacyjnej metodzie larp, czyli połączeniu gry fabularnej, symulacji historycznej i dramy szkolnej. Na etapie szkolnym uczniowie bardzo ambitnie podeszli do gry, znakomicie odgrywali przypisane im role, a co ciekawe, udało się zawiązać konfederację. Organizacja warsztatów w LO: E. Knybel i A. Juruś.

Finałowy larp- dwudniowe spotkanie (wraz z warsztatami: teatralnymi, tanecznymi, szermierczymi i językowymi) dla najlepszych "aktorów" (również bieckiego LO) z terenu województwa małopolskiego odbędzie się w grudniu 2018 r. w Kasztelu w Szymbarku, w okolicy którego także operowali Konfederaci Barscy. Drugiego dnia odbędzie się symulacja historyczna, która przeniesie uczestników (występujących w strojach historycznych) w czasy Konfederacji Barskiej.

Źródło informacji i zdjęć: https://www.lobiecz.pl/

1.
k1.jpg
2.
k2.jpg