Prace przy budowie OIK rozpoczęte
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.09.2018.
W budynku Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7 powstaje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Z jego pomocy będą mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą domową a w razie potrzeby udzielane będzie całodobowe schronienie. Ośrodek będzie miał powierzchnię 360 m² i dysponował 9 miejscami noclegowymi.

Zarząd Powiatu Gorlickiego, starając się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnej społeczności, by mieszkańcy naszego powiatu mogli na miejscu uzyskać natychmiastową pomoc w sytuacjach kryzysowych, podjął wyzwanie organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Starania rozpoczęły się w 2016 roku od złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Projekt pn.: „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” został bardzo wysoko oceniony i decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w 2017 roku uzyskał dofinansowanie w niebagatelnej wysokości 3,5 mln zł. Wartość całego projektu to około 3,8 mln zł.
Po wyprowadzce Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Zarządu Drogowego z budynku przy ul. Słonecznej 7, przystąpiono do tworzenia w tym miejscy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Będzie on niósł natychmiastową pomoc w sytuacjach kryzysowych dla ofiar przemocy i osób w kryzysie, z całego powiatu gorlickiego.
Dotychczas mieszkańcy miasta jak i całego powiatu zmuszeni byli korzystać z OIK w Nowym Sączu. W ubiegłym roku ze schronienia w nowosądeckiej placówce skorzystało 12 osób a z różnego typu porad aż 156 mieszkańców powiatu gorlickiego. Natychmiastowej pomocy psychologicznej udzielono 36 osobom, poradnictwa prawnego 4 osobom, poradnictwa socjalnego 8 osobom, a 5 osób skorzystało z innej pomocy specjalistycznej. Zorganizowano również 9 spotkań nadzorowanych w tzw. przyjaznym pokoju. Rocznie na tę pomoc przeznaczano ok. 45 tysięcy złotych.
W budynku przy ul. Słonecznej prace już się rozpoczęły. Część inwestycyjna projektu to 1,117 mln złotych, ze wsparciem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Roboty budowlane prowadzi firma ELBUD II z Gorlic. Gruntownej przebudowie ulegnie parter i I piętro budynku, w miejsce wyburzanych ścian powstaną nowe ścianki działowe, podwieszane sufity i nowa posadzka, przebudowywana jest instalacja wewnętrzna, wstawione zostaną nowe drzwi, pomieszczenia będą przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż wewnętrznej windy), obiekt będzie posiadał monitoring. Ośrodek będzie miał powierzchnię 360 m² i dysponował 9 miejscami noclegowymi.
OIK będzie podlegał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Będzie zajmował się pomocą doraźną, natychmiastową, udzielał wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej, kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. W razie potrzeby będzie udzielał całodobowego schronienia. Ponadto prowadzone w nim będą konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielane porady prawne i pomoc socjalna. Prowadzona będą także: terapia indywidualna i rodzinna. Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie, by lepiej radziła sobie w sytuacjach trudnych, we własnym środowisku i mogła odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Informacja i zdjęcia Yvetta Walecka

1.
img_4248.jpg
2.
img_4249.jpg
3.
img_4250.jpg
4.
img_4251.jpg
5.
img_4252.jpg
6.
img_4253.jpg
7.
img_4254.jpg
8.
img_4255.jpg
9.
img_4256.jpg
10.
img_4258.jpg
11.
img_4259.jpg
12.
img_4260.jpg
13.
img_4261.jpg
14.
img_4262.jpg
15.
img_4263.jpg
16.
img_4264.jpg
17.
img_4265.jpg
18.
img_4266.jpg
19.
img_4267.jpg
20.
img_4268.jpg
21.
img_4270.jpg
22.
img_4271.jpg
23.
img_4272.jpg
24.
img_4273.jpg
25.
img_4274.jpg