Moje miejsce na pograniczu  ciekawa lekcja w ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.09.2018.
W Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach nowy rok szkolny rozpoczynają od międzynarodowych zajęć edukacyjnych. 11 września br. młodzież ZST w ramach współpracy pogranicza polsko-słowackiego wzięła udział w ciekawych lekcjach pt „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” realizowanych w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja 2014-2020.

 

                                    
W międzynarodowej grupie osób prowadzących warsztaty była dr Teresa Mitura z Uniwersytetu Rzeszowskiego – partner projektu oraz Ľuboš Marcinek i Petra Kovářová - reprezentanci partnera słowackiego i Uniwersytetu Preszowskiego.

Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, bowiem pokazywały naszą małą ojczyznę w ujęciu pogranicza polsko-słowackiego oraz jego potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego. W zamyśle koordynatorów tego projektu i realizowanych spotkań z młodzieżą jest pokazanie młodym ludziom, że nie koniecznie Kraków, Warszawa czy Londyn to miasta ich przyszłości ale to te miejsca, z których się wywodzimy. Młodzież mogła przekonać się, że można i warto postawić na przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w rozwoju swoich małych miast, miasteczek i wsi. Jak wskazywali prowadzący takim obszarem rozwoju na naszym terenie jest choćby wspieranie turystyki wiejskiej i powiązanych z nią działań.

-To jedne z pierwszych takich zajęć w naszej szkole ale z pewnością w ramach naszej współpracy będziemy organizować w miarę możliwości cyklicznie takie spotkania - mówi  dyrektor szkoły Renata Stępień. Jak dodaje są to zajęcia, które łączą w sobie elementy geografii, przedsiębiorczości, historii oraz kształtują postawę lokalnego patriotyzmu i przywiązania do swej ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury. Zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące i wyzwalające pełne zaangażowanie grupy młodzieży.

Informację i zdjęcia udostępniła dyrektor ZST w Gorlicach Renata Stepień.

1.
img_1465.jpg
2.
img_1469.jpg
3.
img_1470.jpg
4.
img_1474.jpg
5.
img_1475.jpg
6.
img_1476.jpg
7.
img_1483.jpg
8.
img_1487.jpg
9.
img_1489.jpg
10.
img_1490.jpg
11.
img_1491.jpg
12.
img_1492.jpg
13.
pogranicze.jpg