Extra Szkolna Stołówka
Redaktor: Ewa Żarnowska    05.09.2018.
365 szkół z całej Polski wzięło udział w drugiej edycji programu społeczno-edukacyjnego „Extra Szkolna Stołówka”. Jury konkursu, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby szkoły oraz wyjątkowe zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w programie, przyznało nagrodę Szkole Podstawowej Specjalnej w Kobylance.

Program „Extra Szkolna Stołówka” zainicjowany został przez markę Delma, a jego partnerem społecznym jest Federacja Polskich Banków Żywności. Celem programu jest poprawa warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki w szkole oraz edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych oraz niemarnowania żywności. W drugiej edycji programu wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa Specjalna w Kobylance. Jeszcze do niedawna szkolna stołówka wyglądała tak.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg

Zdjęcia: SOSW Kobylanka

We wtorek z przytupem otwierano nową stołówkę, bo z odnowionego pomieszczenia cieszy się cała szkolna społeczność. Miło jest przecież przebywać w odnowionym, kolorowym wnętrzu. Wśród zaproszonych gości obecni byli: starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka, przewodniczący Rady Powiatu Marek Bugno, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Tadeusz Mikrut, prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski, przedstawicielki marki Delma Katarzyna Tomczak i Zuzanna Pomorska, projektant projektu Katarzyna Oruba, przewodnicząca Rady Rodziców Lidia Wójcik, oraz właściciel firmy budowlanej, wykonawca remontu Władysław Łukasiak.

1.
img_3953.jpg
2.
img_3955.jpg
3.
img_3958.jpg
4.
img_3967.jpg
5.
img_3968.jpg
6.
img_3977.jpg
7.
img_3978.jpg
8.
img_3983.jpg
9.
img_3985.jpg
10.
img_3995.jpg
11.
img_3996.jpg
12.
img_3999.jpg
13.
img_4002.jpg
14.
img_4004.jpg
15.
img_4005.jpg
16.
img_4008.jpg
17.
img_4011.jpg
18.
img_4012.jpg

Spośród 365 szkół z całej Polski, nagroda została przyznana tylko pięciu. Cztery z nich to placówki z największą liczbą głosów, natomiast piąta czyli Szkoła Specjalna Podstawowa została wybrana przez jury programu. Stołówka będąca największym pomieszczeniem w szkole służyć bedzie nie tylko do wydawania posiłków, stanie się również miejscem reprezentacyjnym - to właśnie tam odbywać się będą wszystkie szkolne uroczystości oraz spotkania z gośćmi. Remont tego miejsca z pewnością wpłynie więc nie tylko na polepszenie warunków, w jakich uczniowie będą spożywali posiłki, ale także na poprawę wizerunku szkoły i lepsze samopoczucie jej uczniów. Koszt przeprowadzonego remontu to kwota 30 tys. złotych. Uroczystego otwarcia i przecięci wstęgi dokonał starosta Karol Górski. Gratulując Szkole wygranej, starosta powiedział - W procesie socjalizacji dzieci i młodzieży niezwykle ważną funkcję pełni szkoła, kształtując postawy społeczne sprzyjające prawidłowemu  współżyciu w grupie. Dla Państwa  podopiecznych, ta nowo wyremontowana stołówka, będzie nie tylko miejscem wspólnego spożywania posiłków ale także pomieszczeniem, w którym szkoła prowadzić będzie działania sprzyjające integracji najmłodszych. Nagroda przyznana Szkole Podstawowej Specjalnej w Kobylance to także wyróżnienie jej za podejmowane inicjatywy, tutaj bowiem prowadzone są działania edukacyjne w zakresie żywienia i higieny oraz właściwego gospodarowania żywnością. Gratulacje zwycięzcom złożyła również przewodnicząca Zofia Kamińska.

1.
img_3960.jpg
2.
img_3961.jpg
3.
img_3970.jpg
4.
img_3973.jpg
5.
img_3974.jpg
6.
img_3989.jpg
7.
img_4014.jpg
8.
img_4016.jpg
9.
img_4017.jpg
10.
img_4019.jpg
11.
img_4053.jpg
12.
img_4054.jpg
13.
img_4055.jpg

Spotkanie zakończył występ artystyczny, po którym uczniowie nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Każdy z wychowanków placówki otrzymał również upominki ufundowane przez sponsora, markę Delma.

Informacja i zdjęcia Yvetta Walecka 

1.
img_4021.jpg
2.
img_4035.jpg
3.
img_4041.jpg
4.
img_4042.jpg
5.
img_4043.jpg
6.
img_4045.jpg
7.
img_4048.jpg
8.
img_4060.jpg
9.
img_4061.jpg
10.
img_4062.jpg

1.
img_3956.jpg
2.
img_3997.jpg
3.
img_4001.jpg
4.
img_4022.jpg
5.
img_4024.jpg
6.
img_4026.jpg
7.
img_4030.jpg
8.
img_4031.jpg
9.
img_4032.jpg
10.
img_4064.jpg
11.
img_4066.jpg
12.
img_4067.jpg
13.
img_4068.jpg
14.
img_4070.jpg
15.
img_4073.jpg
16.
img_4075.jpg