Ze Szmalem w roli wykładowcy
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.08.2018.
Do 31.08.2018r przyjmowane są zgłoszenia  na Kursokonferencję szkoleniową z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej, która odbędzie się w Bieczu w dniach 8 – 9 września 2018 roku. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów piłki ręcznej. Szkolenie dotyczyć będzie teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej, a certyfikat jej ukończenia stanowi podstawę ubiegania się lub przedłużenia licencji C ZPRP na sezon 2018/2019.Konferencję organizują: Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet w Libuszy we współpracy z Burmistrzem Biecza, Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Bieczu, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, Małopolskim Związkiem Piłki Ręcznej, PGE Vive Kielce i Tatranem Presov.

Informacje organizacyjne
1. Miejsce i termin

-  Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, ul.Kazimierza Wielkiego 11a, (zajęcia praktyczne),
-  Kino „Farys” w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 13 (zajęcia teoretyczne),
-  Otwarcie kursokonferencji – hala sportowa PZPO, sobota, 8 września 2018, godz. 830

2. Koszty udziału w kursokonferencji:
- Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100zł (sto złotych). Opłata obejmuje koszty związane z wynajęciem obiektów, prowadzeniem zajęć oraz materiałów dla uczestników kursokonferencji.
- Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących,

3. Zgłoszenia:
- Osoby zainteresowane, Zespoły Szkół, Placówki Oświatowe, Kluby lub inne organizacje delegujące winny zgłosić swoich przedstawicieli, na karcie zgłoszenia na adres e-mailowy: ukswiertmet@autograf.pl do dnia 31.08.2018r.
Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty 100 zł za każdego uczestnika.
Wpłaty proszę dokonać na konto:
Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet w Libuszy,
Libusza 679, 38-306 Libusza
Bank Spółdzielczy w Bieczu: 78 8627 0001 2002 3006 2285 0001
W tytule prosimy wpisać „Kursokoferencja”.

4. Wykładowcy:
- prof. dr hab. Janusz Czerwiński – Prezes Honorowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
- dr hab. Michał Spieszny prof. AWF Kraków
- Sławomir Szmal – PGE Vive Kielce, Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP
Kielce
- Jan Prześlakiewicz – Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP Gdańsk
- Marek Gernat – Tatran Presov

Szczegóły dostępne w pliku pdf tutaj