Dobry Start dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie gorlickim
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.08.2018.
Od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 można składać wnioski o świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 złotych dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie gorlickim. Wnioski przyjmuje i informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,  ul. Słoneczna 7, a konkretnie pracownicy Zespołu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej, w siedzibie PCPR w Gorlicach, I piętro - pokój nr 9, tel. 18 352 53 80  w godz. 7.30 do 15.00.


Druk wniosku można pobrać w siedzibie PCPR w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, I Piętro - pokój nr 9, w godz. 7.30 do 15.00 lub Wniosek  do pobrania tutaj

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie, trzecie i kolejne dziecko/pełnoletniego wychowanka należy wypełnić załącznik do wniosku  (odrębnie dla każdego dziecka/pełnoletniego wychowanka)  Załącznik do pobrania tutaj

Przy wypełnianiu formularzy należy zwrócić uwagę na prawidłowość podawanych danych, w szczególności numerów PESEL, danych dotyczących rodzaju i adresu szkoły oraz numeru rachunku bankowego.

Ważne
W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Szczegóły o programie "Dobry start" dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie gorlickim dostępne tutaj