Zdobywali zawodowe szlify w Palermo i Bristolu
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.08.2018.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu zrealizował kolejny projekt dla młodzieży pn.: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Umożliwił on uczniom  nabycie nowych umiejętności zawodowych, poznanie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej włoskiego Palermo oraz Bristolu, pięknego miasta w południowo-zachodniej Anglii. 

 

 

41 uczniów ZSZ w Bieczu odbyło zagraniczny, czterotygodniowy staż zawodowy. Ponadto młodzi uczestniczyli w programie kulturowym, który pozwolił na podziwianie cudownych zakątków obu miast. Na realizację tego przedsięwzięcia ZSZ w Bieczu otrzymał 498 695,31 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego realizacjo trwała od 31.10.2016 r. do 30.06.2018 r. Fundusze pozwoliły na kompleksowe pokrycie kosztu wyjazdu praktykantów i ich opiekunów. Co więcej, każdy uczestnik otrzymał dodatkowo 1000 PLN kieszonkowego na drobne wydatki.

Komisja rekrutacyjna wyłoniła najlepszych do udziału w projekcie.  Przed wyjazdem na staż uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu językowym (język angielski i język włoski), warsztatach psychologiczno-pedagogicznych  i geograficznych.

Pierwsza, 18-osobowa,  grupa uczniów odbyła staż zawodowy w Palermo w terminie od 24 kwietnia do 19 maja  2017  r. Uczennice kształcące się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych pracowały pilnie w zakładach gastronomicznych, których właściciele byli pod wrażeniem ich aktywnej postawy, kreatywności, otwartości i życzliwości.  Natomiast uczniowie zgłębiający wiedzę w zawodzie hotelarza tworzyli biznes plany swoich wymarzonych hoteli oraz poznawali różne rodzaje zakwaterowania, zaczynając od B & B, a kończąc na pięciogwiazdkowym hotelu.

Druga, 23-osobowa, grupa uczniów udała się do Bristolu, gdzie w terminie od 13 listopada do 8 grudnia 2017 r. odbywała staż zawodowy w zakładach odpowiadających ich kierunkom kształcenia. Uczennice kształcące się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych pracowały w zakładach gastronomicznych, młodzież zgłębiająca wiedzę w zawodzie hotelarza,  w hotelach, a Ci z profilu technik informatyk pracowali w przedsiębiorstwach realizując zadania zgodne ze swoim  kierunkiem kształcenia. Ostatnią grupę uczestników stanowili przyszli technicy  pojazdów samochodowych, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe w warsztatach samochodowych.

Wolny czas był czasem relaksu, zwiedzania i odpoczynku. Cudowna plaża Palermo –Mondello była najchętniej  i najczęściej odwiedzanym miejscem. Młodzież zwiedziła Sanktuarium Santa Rosalia, które zostało wzniesione ku czci Świętej Rozalii z Palermo, Rezerwat Przyrody Capo Gallo, Villę Niscemi, czynny stratowulkan we Włoszech – Etnę, i wzniesione na stromych zboczach okolicznych gór,  piękne miasteczko Taorminę. Całodniowa wycieczka na Etnę, czynny stratowulkan we Włoszech znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Sycylii, który jest obecnie najwyższym i największym w Europie stożkiem wulkanicznym, przyczyniła się do dużych emocji nie tylko uczestników stażu, ale również nauczycieli. Taormina, zachwyciła górującym nad miastem zamkiem, teatrem greckim i katedrą San Nicolo. Ci, którzy byli bardziej dociekliwi i chcieli lepiej poznać ducha miasta mogli go odnaleźć zagłębiając się w historyczne uliczki Palermo i jego główne zabytki, z których na uwagę zasługują pozostałości murów rzymskich, punickiej nekropolii, pałac królewski wzniesiony w XI wieku przez Normanów na ruinach zamku arabskiego oraz kościoły w stylu gotyckim, renesansowym, a także  barokowym.  

W równie bogatym programie kulturowym uczestniczyła młodzież odbywająca praktykę zawodową w Bristolu. Uczniowie poznali nie tylko  atrakcje i zabytki Bristolu (Katedra Bristolska  z XII wieku, M Shed, muzeum poświęcone historii Bristolu; Queen Square (z okresu georgiańskiego); most wiszący nad rzeką Avon Clifton Suspension Bridge, będący symbolem miasta Bristol; Castle Park, Cabot Circus), sztukę uliczną miasta (Bearpit, ulica Cheltenham, murale słynnego artysty Banksy’ego), ale również pojechali na wycieczkę do Bath i Londynu.

Po zakończonym stażu wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie praktyki zagranicznej, dzięki której zdobyli cenne doświadczenie życiowe, podnieśli swoje kompetencje zawodowe i językowe. Czterotygodniowy pobyt w Palermo i Bristolu, bogaty w przeżycia osobiste wynikające z zetknięcia się z Sycylijczykami, Anglikami, i innymi narodowościami zaowocował ponadnarodowymi znajomościami, a nawet przyjaźniami.

PROGRAM:  Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
NR PROJEKTU: 2016-1-PL01-KA102-025630
PROJEKT pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, tytuł: „Nowe umiejętności – większe możliwości na europejskim rynku pracy”.

Informację opracowała i zdjęcia udostępniła: Anna Krężołek ZSZ w Bieczu.