Granty czekaja na WAS
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.07.2018.
Fundacja-cp.pl zaprasza Państwa do zapoznania się z dokumentacją konkursową o przyznanie grantu w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.
Szczegóły na stronie: https://polskacyfrowa.fundacja-cp.pl/