Posiedzenie o bezpieczeństwie
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.07.2018.
W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył starosta Karol Górski. W rozmowach uczestniczyli m.in. członkowie komisji: Krzysztof Kosiba, Jan Przybylski, Eugeniusz Stukus, a także Jadwiga Wójtowicz - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, Aleksander Górski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, insp. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji wraz z kom. Danielem Myśliwym – Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP, st.kpt. Piotr Ostrowski z KP PSP w Gorlicach, Maria Puścizna-Syc – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Maria Gubała – koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

1.
img_2813.jpg
2.
img_2814.jpg
3.
img_2815.jpg
4.
img_2816.jpg
5.
img_2831.jpg

Komisja zapoznała się z problematyką dotyczącą zagrożeń związanych z funkcjonowaniem składowisk śmieci i odpadów na terenie powiatu gorlickiego. W świetle ostatnich kilkudziesięciu pożarów jakie miały miejsce na terenie składowisk odpadów w całej Polsce (w tym pożar w maju na terenie Empol w Gorlicach) starosta przedstawił w skrócie najważniejsze zmiany jakie pojawią się w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.  - Inspekcja środowiska będzie ścigać za przestępstwa środowiskowe, a jej kontrole będą mogły być prowadzone o każdej porze dnia i nocy, tak przewiduje znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska -podkreślał starosta. Nowelizacja stanowi, że pracownicy IOŚ podczas pracy np. przy wykonywaniu kontroli będą podlegać ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w Kodeksie karnym. Inspektor będzie mógł przez całą dobę skontrolować m.in. nieruchomość, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, czy samochody, którymi przewożone są odpady. W kontrolach inspektorów będzie też mogła wspierać m.in. policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Straż Pożarna, czy Straż Graniczna.

1.
img_2826.jpg
2.
img_2827.jpg
3.
img_2828.jpg
4.
img_2830.jpg

W trakcie obrad insp. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji przedstawił prowadzone i planowane przez Komendę Powiatowa Policji działania kontrolne mające na celu zapewnienie bezpiecznych przewozów dzieci i młodzieży w czasie letnim. Serię działań już rozpoczęli gorliccy policjanci. Funkcjonariusze sprawdzają stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, a także to, czy są wypoczęci i czy posiadają odpowiednie uprawnienia. Oprócz tych działań, funkcjonariusze sprawdzają także bezpieczeństwo korzystania z kąpielisk i basenów.

1.
img_2821.jpg
2.
img_2824.jpg
3.
img_2829.jpg
4.
img_2832.jpg
5.
img_2834.jpg

W tym temacie głos zabrała Jadwiga Wójtowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach. Przeprowadzone kontrole stanu wód w krytych pływalniach i basenach odkrytych oraz na kąpielisku w Klimkówce dopuściły je do użytkowania. Pod względem sanitarno-epidemiologicznym przeprowadzone zostały również kontrole na terenie obiektów bazy wypoczynkowej noclegowej i stołówek.

1.
img_2817.jpg
2.
img_2818.jpg
3.
img_2819.jpg
4.
img_2820.jpg

W trakcie posiedzenia omówiono ponadto sprawy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży dotyczące  należytego stanu technicznego obiektów zamieszkania, sportowych i innych miejsc letniego wypoczynku. W podsumowaniu posiedzenia starosta Karol Górski zwrócił się z prośbą do przedstawicieli służb porządkowych o zwiększenie uwagi na wszelkie zjawiska i działania stwarzające niebezpieczne sytuacje dla mieszkańców powiatu występujące w okresie wakacyjnym.

Informacja i zdjęcia Yvetta Walecka

1.
img_2823.jpg
2.
img_2827.jpg