Znamy wyniki matur
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.07.2018.
Wyniki matur już nie są niewiadomą. Od wczesnych godzin rannych, we wtorek 3 lipca maturzyści mogli sprawdzać swoje indywidualne osiągnięcia. Jak kształtuje się sytuacja w powiecie gorlickim?
Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku w całym kraju 247,8 tys. tegorocznych absolwentów (158,8 tys. absolwentów liceów, 89 tys. absolwentów techników). Świadectwo dojrzałości ogółem w całej Polsce uzyskało 79,7% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 14,8% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, może skorzystać z prawa do poprawki w sierpniu.
W powiecie gorlickim do egzaminu maturalnego przystąpiło w sumie 752 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych co daje 85 % zdawalności. Młodzież powiatu gorlickiego uczęszczająca do liceów uzyskała wysokie średnie wyniki zdawalności zarówno       w przedmiotach obowiązkowych jak i przedmiotach dodatkowych na poziomie rozszerzonym.  
Nieco gorzej wypadli maturzyści z techników, jednak porównując ich wyniki z innymi powiatami, uplasowali się w środku tabeli spośród powiatów małopolskich.
Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia. Na świadectwach maturalnych obok wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów podano także wynik w skali centylowej, pokazujący odsetek zdających, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy. Na świadectwach umieszczono także napis "PRK" i cyfrę rzymską IV - co wynika z wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Cyfra informuje, na jakim poziomie ma kwalifikacje właściciel świadectwa.

Informacja Yvetta Walecka