Nowe przepisy w turystyce
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.07.2018.
Obszerniejsze uprawnienia dla klientów biur podróży, większy zakres prawa do odszkodowań i wiele innych zmian niesie za sobą znowelizowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

Nadszedł czas wakacyjnego wytchnienia od pracy i szkolnych obowiązków. Zanim jednak wyjedziemy na upragnione urlopy warto zadbać o kilka rzeczy jeszcze przed wyjazdem i pamiętać, że od 1 lipca zaczyna obowiązywać znowelizowana ustawa o imprezach turystycznych. Sporo nowości dotyczy podróżnych, którym przyznane zostały dużo większe prawa.  Z nowości, które bezpośrednio dotyczą podróżnych warto zwrócić uwagę na zmiany w umowach udziału w imprezie turystycznej, czyli nowe zapisy, które powinny się w niej znaleźć, dodatkowe dokumenty stanowiące jej integralną część czy informacje, które podróżny będzie miał prawo uzyskać od przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, czyli np. przesłanki do zmiany ceny imprezy turystycznej i związane z tym wzajemne zobowiązania stron, zasady przeniesienia przez podróżnego udziału w imprezie na inną osobę, a także zasady zgłaszania reklamacji i odpowiedzialności przedsiębiorcy.
Z punktu widzenia klientów, szczególnie przydatne mogą być te ostatnie. W nowych przepisach zrezygnowano bowiem z dotychczasowego 30-dniowego (od dnia zakończenia imprezy) terminu na składanie reklamacji.  Po 1 lipca pojawia się trzyletni okres przedawnienia wszelkich roszczeń. Oznacza to, że odszkodowań za wszelkie uchybienia od umowy będzie można dociekać przez 3 lata. Drugą ważną zmianą jest też 14-dniowy okres na rozwiązanie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. wycieczek kupowanych przez internet czy rezygnacja z umowy w przypadku, gdy biuro podróży zmieni po rezerwacji cenę o więcej niż 8%.
Sporo zmian dotyczy też przedsiębiorstw oferujących, sprzedających i realizujących imprezy turystyczne m.in. dotyczących konieczności posiadania zabezpieczenia finansowego wskazanego w ustawie, przekazywania marszałkowi województwa niezbędnych informacji o prowadzonej działalności, prowadzenie wykazu umów zawartych z podróżnymi oraz obowiązki informacyjne wobec podróżnych.
Zmiany przepisów w branży turystycznej są wprowadzane w całej Unii Europejskiej, jako następstwo unijnej dyrektywy. Więcej o znowelizowanych przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych można przeczytać tutaj.


Żródło: UMWM