Wsparcie dla najzdolniejszych
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.07.2018.
Rada Powiatu Gorlickiego uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych uczniów zdecydowała o przyjęciu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w terenu Powiatu Gorlickiego”.

 Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych winno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego istotne jest dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju. Zdolna młodzież powinna mieć szansę korzystania z odpowiednich warunków kształcenia, które w pełni pozwolą jej rozwijać swoje zdolności i umożliwią odniesienie sukcesów w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, naukowego, artystycznego, sportowego i technicznego.
Rada Powiatu Gorlickiego uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych uczniów zdecydowała o przyjęciu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w terenu Powiatu Gorlickiego”. Elementem programu są stypendia dla młodzieży liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki. Stypendia oraz nagrody rzeczowe  przyznawane będą uczniom , którzy osiągnęli indywidualnie wysokie wyniki na olimpiadach i turniejach o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym, zdobywcom indeksu na uczelnie wyższe oraz uczniom za osiągnięcia sportowe w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej.
Stypendyści etapów centralnych jednorazowo za dany rok szkolny otrzymają:

  • za zajęcie I miejsca     – od 1000 zł do 3000 zł
  • za zajęcie II miejsca     – od 1000 zł do 2000 zł
  • za zajęcie III miejsca    – od   500 zł do 1000 zł

Uczestnikom olimpiad na poziomie międzynarodowym przyznane stypendium może wynieść od 3000 zł do 5000 zł.

Informacja: Yvetta Walecka