Zmiany w okręgach wyborczych
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.06.2018.
Podczas obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego wprowadzone zostały zmiany w podziale Powiatu Gorlickiego na okręgi wyborcze. Po zmianach okręg nr II obejmujący Gminę Gorlice liczyć będzie 4 mandaty, natomiast okręg nr III obejmujący Gminę Biecz liczyć będzie 3 mandaty.


Powiat gorlicki zamieszkuje (wg. stanu na dzień 31.12.2017 r) 109 832 osoby, w związku z tym, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Gorlickiego liczy 23 mandaty. Wyliczona norma przedstawicielska, będąca wynikiem podzielenia ilości mieszkańców przez liczbę mandatów wynosi 4775 osób na 1 mandat. W związku ze zbliżającymi się wyborami dokonano przeliczeń z uwzględnieniem powyższej normy dla dotychczasowych okręgów wyborczych. Wykazały one, że zwiększeniu uległa liczba mieszkańców w okręgu wyborczym nr II, obejmującym Gminę Gorlice, stąd liczba mandatów winna wynosić 4 zamiast 3. Natomiast z racji zmniejszenia się liczby mieszkańców w okręgu wyborczym nr III obejmującym Gminę Biecz, zamiast dotychczasowych 4 mandatów przysługiwać będą 3 mandaty.
Przeprowadzona analiza wykazała również, iż zarówno ilość okręgów, ich granice, jak i ilość przypadających mandatów na pozostałe okręgi należy pozostawić bez zmian.
Projekt Uchwały zmieniający ilość mandatów w okręgach został uznany przez Komisarza Wyborczego za zgodny z Kodeksem Wyborczym.

Informacja: Yvetta Walecka