Konkurs ofert
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.06.2018.
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) w Małopolsce” w 2018 roku. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin składania ofert mija 13 lipca 2018 roku o godzinie 15:30
W roku 2018 planuje się do objęcia programem dziewczynki z terenu Powiatu Gorlickiego w wieku 13 lat, tj. urodzone w 2005 roku oraz z rocznika 2004 w ramach kontynuacji szczepień z roku 2017 (druga dawka szczepionki). Od dnia 25 września 2018 roku dopuszczona została możliwość  przeznaczenia wolnych dawek szczepionki i wykonania szczepień dla dziewcząt w wieku 9-13 lat.  

Termin składania ofert mija 13 lipca 2018 roku o godzinie 15:30 ( decyduje data wpływu do siedziby Starostwa potwierdzona pieczęcią wpływu). Ofertę należy sporządzić na wymaganym Formularzu ofertowym w wersji papierowej oraz dołączyć wymagane załączniki.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu zdrowotnego pn. ,,Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)   w Małopolsce” w 2018 roku – NIE OTWIERAĆ”.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3 (pok. nr 2) lub przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

Załączniki do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu ogłoszenie konkursu ofert - do pobrania plik pdf

Formularz ofertowy - do pobrania plik doc

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce - do pobrania plik pdf

Autorem Programu jest dr n.med. Hanna Czajka. Materiał powstał w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" - zleconego do opracowania i finansowanego przez Województwo Małopolskie.