Nowe pracownie w Budowlance
Redaktor: Ewa Żarnowska    13.06.2018.
W Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach od roku realizowany jest projekt pn. „Mój zawód – moja przyszłość – CKZ w Powiecie Gorlickim” o wartości 3,5 mln zł. Właśnie uroczyście otwarto nowe pracownie z branży budowlanej, które powstały w ramach projektu za 811 tys. zł.




W uroczystym spotkaniu podsumowującym rok realizacji projektu w ZSZ w Gorlicach oraz w powiecie gorlickim i Małopolsce uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, dyrektor Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM w Krakowie Dariusz Styrna, starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska, skarbnik powiatu Krystyna Lewek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Mikrut oraz dyrektor ZSZ w Gorlicach Waldemar Gniady. Obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego.

- W powiecie gorlickim wyjątkowo skutecznie konsumujecie środki finansowe. To co zostało przez was wykonane, to inny świat edukacji i jest się czym poszczycić – mówił Leszek Zegzda. Takie spotkania są bardzo wazne, bo trzeba podsumowywać dobre dzieła, więc dziękuję i nisko się kłaniam.

- Bardzo dobrze, że jest taki program wzmacniający kształcenie zawodowe. W naszych jednostkach skorzystało z niego już około 2 tysięcy osób, które mogły w ten sposób podnosić swoje kwalifikacje – podkreślał starosta Karol Górski, dziękując Zarządowi Województwa Małopolskiego za wdrażanie programów wspierających ten dział edukacji, gdyż firmy odczuwają brak wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Dyrektor Dariusz Styrna podkreślił, że Centra Kompetencji Zawodowych w Małopolsce budowane są z myślą nie tylko o uczniach, ale także osobach dorosłych, by mogły się rozwijać zawodowo w sposób ustawiczny. Poinformował, że od listopada br. do stycznia 2019 r. prowadzony będzie nabór nowych wniosków, tym razem w branży gastronomiczno-turystycznej.

Realizację projektu CKZ w powiecie gorlickim przedstawili: Aleksander Jasiński kierownik projektu w ZSZ w Gorlicach, Adam Tarsa dyrektor CKPiU w Gorlicach oraz Sławomir Ornatowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. CKZ prowadzi swoją działalność także w ZS CKR w Hańczowej.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystym otwarciu nowych pracowni, które powstały w ZSZ w Gorlicach w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – CKZ w Powiecie Gorlickim”.

1.
img_1785.jpg
2.
img_1787.jpg
3.
img_1788.jpg
4.
img_1789.jpg
5.
img_1790.jpg
6.
img_1792.jpg
7.
img_1793.jpg
8.
img_1795.jpg
9.
img_1798.jpg
10.
img_1799.jpg
11.
img_1800.jpg
12.
img_1802.jpg
13.
img_1806.jpg
14.
img_1809.jpg
15.
img_1816.jpg
16.
img_1818.jpg
17.
img_1819.jpg
18.
img_1821.jpg
19.
img_1822.jpg
20.
img_1823.jpg
21.
img_1825.jpg
22.
img_1827.jpg
23.
img_1828.jpg
24.
img_1829.jpg
25.
img_1831.jpg
26.
img_1832.jpg
27.
img_1833.jpg
28.
img_1834.jpg
29.
img_1835.jpg
30.
img_1836.jpg
31.
img_1837.jpg
32.
img_1838.jpg
33.
img_1839.jpg
34.
img_1841.jpg
35.
img_1844.jpg
36.
img_1845.jpg
37.
img_1846.jpg
38.
img_1848.jpg
39.
img_1849.jpg
40.
img_1850.jpg
41.
img_1851.jpg
42.
img_1853.jpg
43.
img_1855.jpg
44.
img_1856.jpg
45.
img_1857.jpg
46.
img_1858.jpg
47.
img_1859.jpg
48.
img_1861.jpg
49.
img_1862.jpg
50.
img_1863.jpg
51.
img_1870.jpg
52.
img_1872.jpg
53.
img_1874.jpg
54.
img_1880.jpg
55.
img_1883.jpg
56.
img_1884.jpg


W ZSZ w Gorlicach za 235 tys. zł przeprowadzono prace adaptacyjne, a 576 tys. zł przeznaczono na doposażenie pracowni.
Działania te objęły następujące pracownie:
- komunikacji w języku obcym – 139 304 zł
- budowlaną – 71 100 zł
- dokumentacji technicznej – 64150 zł
- budowlaną – 22 000 zł
- dokumentacji technicznej i rysunku technicznego – 21 600 zł

Stanowiska Warsztatów Szkolnych:
- wykonywania robót malarskich i tapeciarskich
- wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych
- wykonywania robót murarskich
- wykonywania robót tynkarskich
- montażu suchej zabudowy – 493171 zł.

W ZSZ w Gorlicach z dobrodziejstw projektu skorzystała następująca ilość uczestników:
- Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje lub kompetencje: 1368 osób
- Staże dla młodzieży: 340 osób
- Zajęcia wyrównawcze i z doradztwo zawodowe: 491 osób
- Dokształcanie nauczycieli zawodu: 4 osoby.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:
- kursy podnoszące kwalifikacje tj. prawa jazdy kat B., operatora koparko – ładowarki, Autocad, ECDL Web Editing, Profile i Standard, Autocad, na uprawnienia różnego typu, SEP, barmański,
- kursy podnosząca kompetencje tj. kurs carvingu, baristyczny, kelnerski, sommelierski, obsługi kelnerskiej gości hotelowych, obsługi kas fiskalnych, zdobnictwa cukierniczego, produkcji pralin i czekoladek, kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie z zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
- zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
- staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium
- wsparcia dla nauczycieli tj.:studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

Drugi CKZ powstał w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Projekt pn „Inwestujemy w Zawodowców – CKZ w Powiecie Gorlickim”  ma wartość 1,5 mln zł.
Dotyczy  on branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej.
W Centrum powstała nowa pracownia fryzjerska oraz doposażona została pracownia mechatroniki samochodowej, dzięki czemu stworzone zostały dla uczniów warunki zupełnie podobne jak w prawdziwym zakładzie pracy. Nowa pracownia fryzjerska kosztowała 101,3 tys. zł. Natomiast doposażenie drugiej pracowni w sprzęt dydaktyczny 254,6 tys. zł.

Cały projekt CKZ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.


Powiat gorlicki od blisko 10 lat stawia na kształcenie zawodowe – mówi starosta Karol Górski. Wykonaliśmy w tym względzie ogromną pracę, a jej wymiernym efektem jest całkowicie zmodernizowane Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach oraz nowoczesne klasopracownie w szkołach.  Bierzemy udział w wielu dostępnych projektach, by w dalszym ciągu unowocześniać naszą bazę dydaktyczną oraz doskonalić metody i formy kształcenia praktycznego.
Od roku uczestniczymy m.in. w obejmującym całą Małopolskę projekcie tworzenia Centrów Kompetencji Zawodowych. Taki CKZ powstał w dwóch naszych jednostkach, czyli w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Uczniowie podnoszą w nich swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskują nowe kompetencje oraz korzystają z zajęć wyrównawczych i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt służy także wzmocnieniu współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca oraz podniesieniu atrakcyjności kształcenia dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę – mówi starosta.