Dla Niepodległej w SOSW w Kobylance
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.06.2018.
Wychowankowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance realizują program „My dla Niepodległej” pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Obejmuje on szereg różnorodnych działań o charakterze patriotycznym.Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę  Ministerstwo Edukacji Narodowej rok 2018 ogłosiło Rokiem dla Niepodległej. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance został opracowany program „My dla Niepodległej” pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Program trwa już od września 2017 r. i obejmuje szereg działań o charakterze patriotycznym tj: przygotowanie uroczystej akademii z okazji 11-go Listopada, zorganizowanie konkursu plastycznego, kultywowanie zwyczajów ludowych oraz tradycji związanych z świętami. Wychowankowie Ośrodka poznawali również historię najbliższego regionu, odwiedzili muzeum w Gorlicach i cmentarze wojenne z I wojny światowej, uczyli się wierszy i pieśni patriotycznych oraz poznawali polskie legendy. Brali udział w konkursach patriotycznych i innych związanych z kultywowaniem tradycji w najbliższym środowisku jak: Małopolska Marzanna, Przeglądy Palm i Pisanek Wielkanocnych, Szopek Bożonarodzeniowych, warsztatach plenerowych oraz w konkursie kolędniczym. Prezentowali swoje talenty artystyczne w konkursach „Na skrzydłach poezji” i „Na skrzydłach muzyki” w Bieczu. W czerwcu wystąpią również w konkursie „Skrzydlaty teatr” z widowiskiem O początkach Państwa Polskiego przygotowanym we współpracy z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Krygu.
8 maja wychowankowie Ośrodka wzięli udział w patriotycznym rajdzie 10 km dla Niepodległej na Łysulę w Dominikowicach gdzie wyrazem uczczenia 100-lecia Niepodległości było ułożenie biało-czerwonej flagi Polski z wiatraczków wykonanych samodzielnie przez dzieci.
Tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Rodziny odbyło się 25 maja w Sali WDK w Kobylance
i zostało połączone z uroczystą akademią pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Uroczystość miała charakter środowiskowy gdyż wzięli w niej udział nie tylko licznie przybyłe rodziny wychowanków, ale również przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, sołtys wsi Andrzej Skowronek oraz proboszcz parafii Kobylanka ks. Roman Gierek MS. Dyrektor Ośrodka Pani Dorota Pyznar dokonała oficjalnego otwarcia i przywitała zaproszonych gości i rodziców. Uroczystą akademię rozpoczęło wystąpienie ks. Proboszcza, który przybliżył zgromadzonym rolę wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych. W kilku słowach podkreślił rolę rodziny w tym procesie i jej wkład w przygotowanie do życia młodego pokolenia, które musi pokonać wiele barier i niepowodzeń by stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa na miarę swoich możliwości rozwojowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowiska lokalnego w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z naszą Placówką, która wyraża się we wspólnych imprezach, organizacji wielu konkursów i spotkań zwiększających akceptację osób niepełnosprawnych intelektualnie w najbliższym otoczeniu oraz zrozumienie dla ich specyficznych potrzeb.  
Partnerami w realizacji programu My dla Niepodległej jest w sposób szczególny środowisko lokalne – grupy, stowarzyszenia i szkoły oraz sponsorzy, na których zawsze można liczyć prowadząc szeroką działalność edukacyjną zmierzającą do jak najpełniejszej integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie i poprawy jakości ich życia. Działania Placówki w tym zakresie wspierają: Sołtys wsi Kobylanka, Parafia rzymskokatolicka, Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylance, Stowarzyszenie Kobiet wsi Kobylanka, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Przedszkole Samorządowe w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kobylance, Biblioteka w Kobylance, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowskiej, Szkoła Podstawowa w Krygu i nr 1 w Gorlicach, I LO
w Gorlicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie i inni jak: Tomasz Tajak i Magdalena Rak z GCK w Gorlicach, lokalni artyści i przedsiębiorcy: sklep Hitpol w Dominikowicach, Delikatesy Centrum w Sokole i sklep Lider w Gliniku oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które zadbało o poczęstunek dla gości.
Patriotyzm wyraża się również poprzez codzienną troskę nauczycieli i wychowawców
o czystość najbliższego otoczenia i kształtowanie u wychowanków nawyków związanych
z ochroną środowiska i promowaniem zdrowego stylu życia. W tym roku szczególnie zadbano o ukwiecenie otoczenia – 100 roślin na 100-lecie Niepodległości, wpajanie nawyków segregowania śmieci i zdrowego stylu życia i odżywiania.
Wszystkie wymienione działania są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w Placówce, dla których trudne jest zrozumienie abstrakcyjnych pojęć jak: patriotyzm, Ojczyzna czy narodowa tożsamość. Dzięki lokalnemu wsparciu i dobrej współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym Placówka może aktywnie włączyć się
w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

1.
a1.jpg
2.
a2.jpg
3.
a3.jpg
4.
a4.jpg
5.
a5.jpg
6.
a6.jpg
7.
a7.jpg
8.
a8.jpg
9.
a9.jpg
 

Informacja: Maria Głowacka- Grądalska i Anna Przepióra
Zdjęcia: Anna Przepióra