Sto na 25-lecie
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.05.2018.
Kwartalnik „WATRA” obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Okazja do świętowania jest podwójna, ukazał się bowiem setny numer wydawnictwa.

Wiktorię Hojsak – redaktor naczelną kwartalnika „WATRA” wraz z mężem Emilem – członkiem Prezydium Zjednoczenia Łemków, gościł starosta Karol Górski. Okazją do spotkania jest rok jubileuszowy 25-lecia tego Wydawnictwa oraz wydanie z tej okazji setnego numeru Kwartalnika.
Publikacja wydawana przez Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków w Polsce, prezentuje informacje i aktualności związane z życiem, kulturą i działalnością społeczności łemkowskiej w Polsce, na Ukrainie, Słowacji i Kanadzie. Publikacje podejmują tematy historyczne i kulturoznawcze, przedstawiają sukcesy będące udziałem Łemków jak i problemy, z którymi boryka się łemkowska społeczność. Wydawana w języku łemkowskim „WATRA” publikuje również relacje z imprez, wspomnienia, opisuje łemkowskie tradycje i zwyczaje.
Składając gratulacje starosta wyraził uznanie dla dotychczasowych publikacji, dziękował za historyczny wkład w ukazywanie różnorodności oraz bogactwa narodowościowego i wielokulturowego powiatu gorlickiego i życzył Redakcji wielu twórczych inicjatyw oraz pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.
W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Mikruta, koordynator Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych oraz Piotr Moroch, pełnomocnik starosty ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Informacja i zdjęcia Yvetta Walecka

1.
img_0679.jpg
2.
img_0680.jpg
3.
img_0682.jpg
4.
img_0683.jpg
5.
img_0684.jpg
6.
img_0685.jpg
7.
img_0687.jpg