Zmarł hm. Jan Ryzner
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.05.2018.
Z żalem i smutkiem informujemy, że zmarł hm. Jan Ryzner, najstarszy, czynny harcerz gorlickiego Hufca ZHP. Miał 88 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gorlicach. Wcześniej od godz. 14.00 odbędzie sie czuwanie modlitewne. Rada, Zarząd Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorlicach składają wyrazy współczucia i szczere kondolencje Rodzinie oraz ZHP Hufiec Gorlice.

 

 

 

Druh Jan Ryzner w 2014 roku otrzymał wyróżnienie Pro Publico Bono za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów i działalność dla dobra wspólnego.

Jan Ryzner zawsze brał czynny udział w uroczystościach państwowych, powiatowych i miejskich. Dział na rzecz  społeczności powiatu gorlickiego. Swoim przykładem wychowywał kolejne pokolenia lokalnych patriotów.

 

 

 

Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach charytatywnych. Pomagał w organizacji rajdów i imprez harcerskich. Dzięki jego pracy  harcerze i nie tylko poznawali historię działań wojennych na terenie Gorlic podczas II wojny światowej. Co roku brał udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. To takzę zapalony hodowca gołębi.

Uhonorowany został wieloma odznaczeniami i medalami, min. Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP i Krzyżem Kawalerskim.

Cześć Jego Pamięci!