Będziemy pomagać na miejsciu
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.05.2018.
Starosta Karol Górski i wicestarosta Jerzy Nalepka oraz  Rafał Bugno właściciel firmy ELBUD 2 z Gorlic podpisali umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa części parteru i I piętra wraz z montażem windy wewnętrznej w budynku Powiatu Gorlickiego zlokalizowanego w Gorlicach przy ul. Słonecznej, na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wartość robót wyniesie 1,117 mln zł.

 

1.
img_0639.jpg
2.
img_0641.jpg
3.
img_0641a.jpg
4.
img_0642.jpg
5.
img_0643.jpg
6.
img_0644.jpg
7.
img_0645.jpg


- Po wyprowadzce Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Zarządu Drogowego do nowej siedziby przy ul. Michalusa 18 w Gorlicach możemy przystąpić do tworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) – mówił starosta Karol Górski. Będzie niósł pomoc natychmiastową w sytuacjach kryzysowych i roztaczał opiekuńcze skrzydła nad ofiarami przemocy i osobami w kryzysie z powiatu gorlickiego. Będzie się znajdował w Gorlicach w budynku przy ul. Słonecznej 7.

Od wielu lat odczuwamy brak takiej instytucji i zmuszeni jesteśmy korzystać z usług SOIK w Nowym Sączu. W sądeckim OIK w 2017 roku 12 osób skorzystało ze schronienia w hostelu, a 156 mieszkańców naszego powiatu z różnego typu porad. Natychmiastowej pomocy psychologicznej udzielono 36 osobom, poradnictwa prawnego 4 osobom, poradnictwa socjalnego 8 osobom, a 5 osób skorzystało z innej pomocy specjalistycznej. Zorganizowano także 9 spotkań nadzorowanych w tzw. przyjaznym pokoju. Zarząd Powiatu Gorlickiego, starając się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej społeczności, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli na miejscu uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, gdy jest ona potrzeba tu i teraz, natychmiast, podjął wyzwanie organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach. Stąd nasze poszukiwania odpowiedniej lokalizacji oraz środków finansowych na realizację tego zadania.
Nasze starania rozpoczęliśmy w 2016 roku składając wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Nasz projekt pn.: „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” został bardzo wysoko oceniony i decyzją Zarząd Województwa Małopolskiego w 2017 roku uzyskał dofinansowanie w niebagatelnej wysokości 3,5 mln zł.  Wartość całego projektu to około 3,8 mln zł.

Teraz przed nami część inwestycyjna projektu o wartości 1,117 mln zł, ze wsparciem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – informował starosta. Roboty budowlane w budynku przy ul. Słonecznej prowadzić będzie firma ELBUD 2 z Gorlic. Będzie to gruntowna przebudowa części parteru i I piętra, czyli prace zaczną się od wyburzeń, a następnie budowy nowych ścianek działowych, przebudowy wewnętrznych instalacji, wykonania podwieszanych sufitów i nowych posadzek, wstawienia nowych drzwi, instalacji monitoringu. Pomieszczenia będą przygotowane także pod potrzeby osób niepełnosprawnych, stąd m.in. montaż wewnętrznej windy. Ośrodek będzie miał powierzchnię 360 m kw. i będzie dysponował 9 miejscami noclegowymi – podsumowuje starosta Karol Górski.

- To bardzo ważne, że powstanie Ośrodek, który będzie realizował istotne zadania z zakresu pomocy społecznej tu, na miejscu, w naszym powiecie, a więc ta pomoc będzie przychodzić szybciej – mówił wicestarosta Jerzy Nalepka. Do tej pory korzystaliśmy z Ośrodka w Nowym Sączy przeznaczając na ten cel ok. 45 tys. zł rocznie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie podlegał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Będzie zajmował się pomocą doraźną, natychmiastową. Będzie udzielał wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej, kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. W razie potrzeby będzie udzielał całodobowego schronienia. Ponadto będzie prowadził konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielał porad prawnych i pomocy socjalnej, a także prowadził terapię indywidualną i rodzinną. Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie, aby lepiej radziła sobie w sytuacjach trudnych, we własnym środowisku i mogła odzyskać kontrolę nad własnym życiem.