Jubileusz 70-lecia MBP
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.05.2018.
Były życzenia, gratulacje i prezenty - jak na urodziny przystało. W czwartek 10 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach świętowała swoje 70-lecie.

W czwartek 10 maja odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie jubileuszowe, które miało miejsce w Sali pod Sową rozpoczęła dyrektor MBP Joanna Kalisz-Dziki od powitania zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: starosta Karol Górski, burmistrz Gorlic Rafał Kukla, dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Kochan, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska, przedstawiciele Rady Miasta, bibliotekarze z partnerskich bibliotek, byli pracownicy i  najwierniejsi czytelnicy biblioteki.
Następnie zgromadzeni goście wysłuchali historii biblioteki, którą w formie prezentacji przedstawiła dyrektor placówki Joanna Kalisz-Dziki.
4 maja 1948 roku powołano do życia Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gorlicach.
1 września tegoż roku stanowisko kierownika powierzono mgr Stanisławowi Gabryelowi. Przez cały okres swojej działalności placówka podlegała wielu transformacjom, systematycznie się rozwijając. W początkowym okresie działalności Biblioteki (1945–1948) trwały prace nad sposobami udostępniania księgozbioru czytelnikom. Duże zasługi położyli wówczas pierwsi bibliotekarze: Wilhelmina Stachnik, Maria Muszyńska,  Stanisław Gabryel, Maria Wojtasiewicz. Z dniem 1 czerwca 1975 roku, w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej, placówka gorlicka przyjęła nazwę Miejska Biblioteka Publiczna. Dnia 1 czerwca 1999 roku, bibliotece gorlickiej, jako jednej z pierwszych w województwie małopolskim, powierzono funkcję biblioteki powiatowej.
W ten wyjątkowy wieczór życzenia wraz z listami gratulacyjnymi oraz symbolicznymi upominkami składali zaproszeni goście, podkreślając w swoich wypowiedziach duży wkład byłych i obecnych bibliotekarzy w rozwój biblioteki i jej znaczenie dla mieszkańców miasta i powiatu.

1.
img_0585.jpg
2.
img_0586.jpg
3.
img_0587.jpg
4.
img_0590.jpg
5.
img_0592.jpg
 

 - Składam na Pani ręce najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania – powiedział starosta Karol Górski, kierując je do dyrektor placówki. - Ta uroczystość skłania do wspomnień, refleksji, podsumowań, przeglądu kart historii, które stworzyły fundament do kreślenia planów na przyszłość. To poszanowanie słowa drukowanego. Jubileusz to czas do okazywania wdzięczności za zaangażowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju i do wyrażenia podziękowań za krzewienie czytelnictwa i kultury w regionie oraz za możliwość pełnienia misji, jaka jest powierzona bibliotece. Życzę niegasnącego zapału w realizacji marzeń, pomyślności oraz dalszych sukcesów i wielu korzyści dla mieszkańców Gorlic i całego powiatu w podejmowanych działaniach.
W dniu jubileuszu odbyło się również spotkanie autorskie z Anną Janko – pisarką, poetką i krytykiem literackim autorką bestsellerowych powieści „Dziewczyna z zapałkami” i „Pasja według św. Hanki” oraz książki „Mała Zagłada”.
W części artystycznej z mini koncertem wystąpił Podkarpacki Chór Męski pod batutą Grzegorza Oliwy. Wśród chórzystów są również reprezentanci powiatu gorlickiego.
Jubileusz biblioteki zwieńczył toast wzniesiony szampanem.

1.
img_0518.jpg
2.
img_0519.jpg
3.
img_0520.jpg
4.
img_0521.jpg
5.
img_0522.jpg
6.
img_0523.jpg
7.
img_0525.jpg
8.
img_0527.jpg
9.
img_0533.jpg
10.
img_0536.jpg
11.
img_0537.jpg
12.
img_0543.jpg
13.
img_0544.jpg
14.
img_0546.jpg
15.
img_0556.jpg
16.
img_0557.jpg
17.
img_0579.jpg
18.
img_0582.jpg
19.
img_0594.jpg
20.
img_0598.jpg
21.
img_0602.jpg
22.
img_0628.jpg
23.
img_0633.jpg
24.
img_0636.jpg
25.
img_0638.jpg


Informacja i zdjęcia Yvetta Walecka