Drogowa wiosna inwestycyjna
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.05.2018.
Most w Jankowej i jego otoczenie jest już jak z foldera reklamowego. Zarząd Powiatu skutecznie zaaplikował o 3 mln zł na przebudowę tzw. starodroża w Bieczu. Dwa zadania inwestycyjne na drogach powiatowych są już po przetargach. Kolejne dwa przetargi będą lada dzień rozstrzygnięte. 

Dobiegła końca największa powiatowa inwestycja mostowo-drogowa przełomu lat 2017-2018, czyli budowa nowego mostu w Jankowej na rzece Biała na drodze powiatowej Jankowa – Lipniczka. Obejmowała ona także przebudowę dróg dojazdowych z budową ronda oraz umocnienie brzegów rzeki.

 

 

Kosztowała 8,5 mln zł, w tym środki z budżetu państwa 3,5 mln zł, wkład własny powiatu gorlickiego – 4,5 mln zł i wsparcie gminy Bobowa 0,5 mln zł.
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm, czyli Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa - jako lider, w partnerstwie z PDM GODROM z Gorlic.
Obiekt i jego otoczenie prezentują się jak w folderze reklamowym.

Zdjęcia własne i z drona Piotra Sekuły Gorlice.tv

1.
img_0440.jpg
2.
img_0441.jpg
3.
img_0442.jpg
4.
img_0443.jpg
5.
img_0444.jpg
6.
img_0459.jpg
7.
img_0463.jpg
8.
img_0464.jpg
9.
img_0465.jpg
10.
img_0466.jpg
11.
img_0469.jpg
12.
img_0470.jpg
13.
img_0471.jpg
14.
img_0472.jpg
15.
img_0474.jpg

1.
tn_most1.jpg
2.
tn_most2.jpg
3.
tn_most3.jpg
4.
tn_most4.jpg
5.
tn_most5.jpg


Kolejne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych podejmowane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w 2018 roku dotyczą:

- przebudowy drogi powiatowej w Bieczu, czyli 1760-metrowego odcinka od obwodnicy Biecza, przez most i wiadukt do drogi Strzeszyn-Sitnica. Szacunkowa wartość zadania z wniosku aplikacyjnego wynosi blisko 4 mln zł. Zarząd Powiatu skutecznie aplikował o środki na ten cel i otrzymał dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 3 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez powiat. Miasto Biecz przygotowało projekt tego zadania, które obejmie wykonanie promenady wjazdowej do Biecza z oświetleniem i ścieżką pieszo rowerową.

- budowy kanału ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym pod drogą powiatową Łużna – Staszkówka – W ramach tej inwestycji nastąpi rozdział wód potoku na  dwie części. Popłyną one starym korytem pod istniejącym mostem i w razie potrzeby, przy intensywnych opadach deszczu, nowym korytem przez nowy, dodatkowy przepust ramowy.Wykonawcą inwestycji będzie firma Hażbud, a jej wartość -  409 tys. zł. Zadanie ma być wykonane do końca września 2018 r.

- przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej Libusza-Kryg w Krygu o łącznej długości prawie 1 km – Obejmie ona poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, poboczy, rowów, odwodnienia. Ma poprawić dostęp do jednostek użyteczności publicznej: kościoła, szkoły, sklepu, zakładu pracy oraz jednostki OSP. Realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą będzie PRDM w Jaśle, a wartość robót wyniesie 560 tys. zł. Zadanie ma być wykonane do końca sierpnia 2018 roku.

Dobiega końca przetarg na:
- remont drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne na długości 1,4 km z planowanym terminem realizacji do końca października 2018 r.
- budowę mostu na potoku Sękówka w miejscowości Bodaki wraz z dojazdami.
Szacunkowa wartość tych zadań to około 6,5 mln zł. Zarząd Powiatu podjął starania o pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa oraz od Lasów Państwowych, które zadeklarowały 2,35 mln zł. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 2 mln zł.

Kolejne plany inwestycyjne na drogach powiatowych to:

- Przebudowa drogi powiatowej  Siedliska – Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Szacunkowa wartość zadania 5,5 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania - 4,1 mln zł.

- Zarząd Powiatu Gorlickiego złożył dwa wnioski do  Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju  oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Dotyczą one:
- rozbudowy drogi powiatowej Jankowa – Stróżna – Szalowa na długości 184 m wraz z rozbiórką istniejących dwóch mostów i budową dwóch nowych mostów na potoku Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Stróżna.
Szacunkowa wartość zadania: 2,8 mln zł, a zawnioskowano o dotację - 2,205 mln zł.
- przebudowa drogi powiatowej Szymbark - Bystra – Szalowa na długości 787 m wraz z budową chodnika 256 m po stronie lewej i 692 m po stronie prawej w miejscowości Bystra. Szacunkowa wartość zadania: 1,8 mln zł, a zawnioskowano o dotację w wysokości 1,4 mln zł.

- Ponadto Zarząd Powiatu zabiega w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zgłoszono do  dofinansowania remonty następujących dróg: Szymbark – Bystra – Szalowa, Uście Gorlickie – Nowica, Florynka – Izby, Sękowa – Rozdziele. Ogólna wartość szacunkowa tych zadań to 4,7 mln zł, a wnioskowana kwota dotacji – 3,9 mln zł.