Naukowo o lotnictwie I wojny światowej
Redaktor: Ewa Żarnowska    07.05.2018.
Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką lotniczą okresu I wojny światowej  na IV Międzynarodową Lotniczą Konferencję Naukową pn. "Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych … Skrzydła Niepodległej, skrzydła wolności 1917-1918" organizowaną w dniu 17 V 2018 roku w Kasztelu w Szymbarku.

 

Tegoroczna konferencja stanowi inaugurację powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i powiat gorlicki.

Głównym jej tematem będzie problematyka działań lotniczych w latach 1916-1917 na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, w tym głównie na tych „zapomnianych” – Wschodnim, Bałkańskim, Alpejskim, na obszarze Lewantu i nie tylko. Konferencja stanowi kontynuację dotychczasowych trzech Międzynarodowych Lotniczych Konferencji Naukowych, organizowanych w latach poprzednich.

Termin: 17.05.2018 (czwartek) godz. 9.00 – 16.30
Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”


ORGANIZATORZY:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu


PROGRAM

9.00 rozpoczęcie konferencji, wystąpienia gości honorowych

- Karol Górski – Starosta Powiatu Gorlickiego
- Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
- prof. nzw. dr hab. Andrzej Olejko – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

9.30-9.45 Siergiej Nelipowicz / ROSJA Walki o Galicję 1916-1917.
9.45-10.00  Harald Potempa / NIEMCY Niemieckie lotnictwo w 1918 r. i później. Zastosowanie poza frontem zachodnim.
10.00-10.15 Matjaz Ravbar / SŁOWENIA Rajd powietrzny na Koroška Bela z 14 VIII 1917 r.: rajd włoskiego lotnictwa na froncie przed 11 bitwą nad Isonzo.

Dyskusja i przerwa kawowa

10.30-10.45  Michal Plavec / CZECHY „Front uboczny?”. Powietrzna wojna nad Albanią 1918.
10.45-11.00  Gerald Penz / AUSTRIA Austro-węgierskie i niemieckie lotnictwo podczas i po 12 bitwie nad Isonzo.
11.00-11.15  Gerhard Artl / AUSTRIA Planowanie i użycie lotnictwa austro-węgierskiego w ofensywie nad Piavą w czerwcu 1918 r.

Dyskusja i przerwa kawowa

11.45-12.00 Andrzej Olejko / POLSKA Bułgarskie skrzydła na Froncie Salonickim 1917-1918.
12.00-12.15  Wojciech Mazur / POLSKA „Mission Roumaine d’Aéronautique” - francuski personel i sprzęt lotniczy w Rumunii 1916-1917.
12.15-12.30 Oleksandr Demjaniuk / UKRAINA Bolszewickie skrzydła 1917-1918.

Dyskusja i przerwa kawowa

13.00-13.15 Andrij Kharuk / UKRAINA  Lotnictwo Ukraińskiej Republiki Ludowej i Państwa Ukraińskiego w latach 1917-1918.
13.15-13.30 Mario Hrelja / SERBIA  Łupy wojenne - zdobyczne samoloty w serbskim lotnictwie.
13.30-13.45 Boris Ciglic / SERBIA Skrzydła zwycięstwa - serbskie lotnictwo w 1918 r.
13.45-14.00 David Méchin / FRANCJA  Francuskie lotnictwo - jak osiągnięto zwycięstwo na zachodzie.
14.00-14.15 Zbigniew Moszumański / POLSKA  Ewaluacja form użycia artylerii przeciwlotniczej w I wojnie światowej.

Przerwa

15.15-15.30 Piotr Mleczko / POLSKA  Nocne operacje lotnicze w końcowym okresie Wielkiej Wojny.
15.30-15.45 Mariusz Niestrawski / POLSKA Za Kaisera, czy ku wolnej Polsce? O Polakach w strukturach Fliegerersatz-Abteilung Nr. 4 Posen-Lawitz przed grudniem 1918 roku.
15.45-16.00 Mirek Břínek / CZECHY Problemy z powstaniem czechosłowackiego lotnictwa w 1918 r.

Dyskusja i zakończenie konferencji