Energetyczny patron
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.04.2018.
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna objęła swoim patronatem klasę w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach – Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przekazała także szkole darowiznę pieniężną w wysokości 80 tys. zł na zakup wyposażenia Pracowni systemów energetyki odnawialnej. Porozumienie w sprawie współpracy podpisali: wiceprezes Zarządu PGE EO dr Arkadiusz Sekściński i dyrektor ZS Nr 1 Gorlicach Janusz Kryca w obecności starosty Karola Górskiego i wiceprezsa PGE EO Pawła Śliwy.Witając wszystkich uczestników spotkania starosta Karol Górski powiedział: „Nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie w człowieka, w młodego człowieka”. Starosta dziękował  wiceprezesowi Zarządu PGE EO dr Arkadiuszowi Sekścińskiemu za podjęcie współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Gorlicach i finansowe wsparcie oraz wiceprezesowi Zarządu PGE EO ds. Innowacji Pawłowi Śliwie, który zainicjował współpracę PGE EO z powiatem gorlickim i ZS nr 1 w Gorlicach.

Stosowne porozumienie w sprawie współpracy podpisali: wiceprezes Zarządu PGE EO Arkadiusz Sekściński i dyrektor ZS Nr 1 Gorlicach Janusz Kryca. Porozumienie otwiera nowe perspektywy współpracy szkoły z PGE EO.

„Na początek jest to darowizna pieniężna w wysokości 80 tys. zł na zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni OZE, umożliwiającego kształcenie w tym zawodzie na jak najwyższym poziomie oraz przeprowadzenie specjalistycznych egzaminów zawodowych” - powiedział wiceprezes Zarządu PGE EO Arkadiusz Sekściński – Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach spełnia nasze oczekiwania, tutaj jest wykwalifikowana kadra jak i zdolna młodzież. Dla trójki najlepszych z nich ufundowane zostaną stypendia i już podczas tegorocznych wakacji odbędą miesięczny staż w hydroelektrowni w Solinie.  

Dzięki przekazanym przez PGE EO środkom do uczniów i nauczycieli ZS nr 1 w Gorlicach trafią pomoce dydaktyczne tj: pompa ciepła, turbina wiatrowa, kamera termowizyjna, przyrządy pomiarowe (mierniki, wiatromierze, konektory), komputer, laptop, program kosztorysowania, projektor multimedialny. PGE EO zobowiązało się ponadto do przeprowadzenia przynajmniej jednego wykładu rocznie z zakresu elektroenergetyki oraz wspierania szkoły wiedzą praktyczną i teoretyczną.

Uroczystość podpisania porozumienia miała miejsce w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.
Uczestniczyli w niej ponadto: wiceprezes PGE EO Paweł Śliwa – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz uczniowie II kl. technikum wraz z opiekunem Kazimierzem Obrzutem.

Obecny na spotkaniu wiceprezes PGE EO Paweł Śliwa poinformował, że we wrześniu br. odbędzie się druga edycja Powiatowego Konkursu Energetycznego „Iskra”. Nagrodą główną w konkursie będzie wycieczka do hydroelektrowni w Solinie.  

Odbierając czek dyrektor ZS Nr 1 w Gorlicach Janusz Kryca zaznaczył, że kierunek pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej cieszy się dużym zainteresowaniem  ze strony młodzieży o czym
świadczy 60 uczniów poznających arkana tego modnego i wciąż rozwijającego się kierunku.

Informację opracowała Yvetta Walecka

1.
img_9270.jpg
2.
img_9271.jpg
3.
img_9272.jpg
4.
img_9278.jpg
5.
img_9279.jpg
6.
img_9280.jpg
7.
img_9283.jpg
8.
img_9284.jpg
9.
img_9285.jpg
10.
img_9286.jpg
11.
img_9287.jpg
12.
img_9294.jpg
13.
img_9295.jpg
14.
img_9296.jpg
15.
img_9298.jpg
16.
img_9299.jpg
17.
img_9300.jpg
18.
img_9301.jpg
19.
img_9302.jpg
20.
img_9307.jpg
21.
img_9310.jpg