Powiatowe dotacje dla zabytków
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.04.2018.
Jeszcze tylko  do 15 maja 2018 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z terenu powiatu gorlickiego wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski należy składać  w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice. 

Rada Powiatu Gorlickiego, na wniosek Zarządu Powiatu,  przeznaczyła w tym roku 60 tys. zł na opiekę nad zabytkami z terenu powiatu gorlickiego.

Wnioski będzie rozpatrywała komisja pod przewodnictwem Starosty Gorlickiego, która weźmie pod uwagę w szczególności:
- merytoryczną wartość złożonego wniosku,
- jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań powiatu w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- wartość historyczną, naukową, artystyczną zabytków;
- zakres prac;
- stan techniczny obiektu.

Formularz wniosku można pobrać tutaj

Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie w terminie poprawnego wniosku wraz z kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod nr.  tel. 18 35-48–771

Na zdjęciu kościół w Ropie pw. św. Michała Archanioła wybudowany w 1761 roku.