Teatr na wyciągnięcie ręki
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.03.2018.
Trzy grupy teatralne złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych wzięły udział w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Teatralny im. Jana Pała II w kategorii Teatr. Na Scenie Gorlickiego Centrum Kultury zaprezentowały inscenizacje fragmentów utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.Uczestników konkursu powitał wicestarosta Jerzy Nalepka. Główny organizator konkursu Stanisław Bystrowicz przed scenicznymi występami mówił – W teatrze mamy coś ważnego do powiedzenia. Mamy mieć  świadomość tego co chcemy wyrazić i co chcemy przekazać innym. Ważna jest pewność siebie, oddanie portretu psychologicznego prezentowanej postaci, dynamiczność akcji. Natomiast po prezentacjach dodał – To była prawdziwa uczta dla ducha, a ręce same się składały do oklasków.

Występy oceniało jury w składzie: Stanisław Bystrowicz – przewodniczący oraz członkowie Jerzy Nalepka i Tomasz Tajak i postanowiło:

I miejsce zdobył Szkolny Teatr Profilaktyczny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej pod opieką Małgorzaty Grygiel i Anny Kamień w składzie: Anna Babicz zagrała Anielę Dulską, Grzegorz Baran - Felicjana Dulskiego, Łukasz Muszyński – Zbyszka, Justyna Radzik - Melę, Justyna Kotowicz - Hesię, Alina Maciaszek - Juliasiewiczową, Aneta Magiera - Hankę i Natalia Gryzło - Tadrachową.

1.
img_8270.jpg
2.
img_8271.jpg
3.
img_8272.jpg
4.
img_8273.jpg
5.
img_8282.jpg
6.
img_8283.jpg
7.
img_8284.jpg
8.
img_8285.jpg
9.
img_8287.jpg
10.
img_8289.jpg
11.
img_8291.jpg
12.
img_8294.jpg
13.
img_8295.jpg
14.
img_8296.jpg
15.
img_8297.jpg
16.
img_8299.jpg
17.
img_8300.jpg
18.
img_8301.jpg
19.
img_8303.jpg
20.
img_8305.jpg
21.
img_8308.jpg
22.
img_8310.jpg
23.
img_8312.jpg
24.
img_8313.jpg
25.
img_8316.jpg
26.
img_8317.jpg
27.
img_8318.jpg
28.
img_8320.jpg
29.
img_8322.jpg
30.
img_8324.jpg
31.
img_8327.jpg
32.
img_8328.jpg
33.
img_8329.jpg
34.
img_8330.jpg
35.
img_8331.jpg


II miejsce zajął „Teatr Mundi” z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach pod opieką Katarzyny Szafryna-Przepióra w składzie: Kinga Rachel, Dawid Tumidajewicz, Arkadiusz Augustyn, Marzena Pałubniak, Karolina Szura, Justyna Wałega, Paulina Chwałyk i Anna Zawiślak

1.
img_8219.jpg
2.
img_8220.jpg
3.
img_8221.jpg
4.
img_8222.jpg
5.
img_8229.jpg
6.
img_8231.jpg
7.
img_8241.jpg
8.
img_8243.jpg
9.
img_8244.jpg
10.
img_8246.jpg
11.
img_8248.jpg
12.
img_8250.jpg
13.
img_8252.jpg
14.
img_8254.jpg
15.
img_8257.jpg
16.
img_8332.jpg
17.
img_8333.jpg
18.
img_8334.jpg
19.
img_8335.jpg
20.
img_8336.jpg


III miejsce Grupa Teatralna „Zarys Szkolnego Teatru” w Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach
pod opieką Renaty Podobińskiej w składzie: Wiktoria Bugno, Kamil Gomułka, Jolanta Jabłczyk, Milena Mruk, Łukasz Lichoń, Klaudia Ławrynowicz i Angelika Sikorska.

1.
img_8259.jpg
2.
img_8260.jpg
3.
img_8260a.jpg
4.
img_8261.jpg
5.
img_8264.jpg
6.
img_8266.jpg
7.
img_8268.jpg
8.
img_8272.jpg
9.
img_8274.jpg
10.
img_8275.jpg
11.
img_8277.jpg
12.
img_8278.jpg
13.
img_8339.jpg
14.
img_8341.jpg
15.
img_8342.jpg


Jury przyznało także dwie nagrody indywidualne. Najlepszą aktorką uznana została Alina Maciaszek z ZSO w Bobowej, a najlepszym aktorem Arkadiusz Augustyn z ZSE w Gorlicach.

W zakończeniu teatralnych zmagań uczestniczył starosta Karol Górski, który dziękował uczniom i opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie przedstawień. -Jesteśmy z was dumni! Gratuluję laureatom i już dziś zapraszam wszystkie nasze szkoły do udziału w następnej edycji konkursu – mówił starosta. Następnie wraz z wicestarostą i Stanisławem Bystrowiczem wręczył nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego.

Podziękowania od uczestników konkursu i storczyka otrzymał jego niestrudzony realizator Stanisław Bystrowicz.

1.
img_8222.jpg
2.
img_8223.jpg
3.
img_8224.jpg
4.
img_8225.jpg
5.
img_8226.jpg
6.
img_8227.jpg
7.
img_8343.jpg
8.
img_8349.jpg
9.
img_8350.jpg
10.
img_8351.jpg
11.
img_8352.jpg
12.
img_8353.jpg
13.
img_8354.jpg
14.
img_8356.jpg
15.
img_8357.jpg