Jak odczynić urok
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.02.2018.
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza pl. Dworzysko 5, Gorlice zaprasza na Spotkanie tematyczne z dr Olg± Solarz pt. LUDOWE SPOSOBY ODCZYNIANIA UROKÓW W KARPATACH. Obrzędy magiczne w cyklu bożonarodzeniowym. - 18.02.2018 r., godz. 16:00.Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonuj±cej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania w¶ród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.