Więcej sportu dla młodzieży
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.02.2018.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej odbyła swoje kolejne posiedzenie. Tym razem Komisja odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.


 
W wyjazdowym posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni: Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, Marek Ludwin, Andrzej Matusik, Zygmunt Flądro, Zygmunt Fryczek. Obecni byli ponadto: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut, dyrektor SOS-W w Szymbarku Alicja Mołda i dyrektor ZSE w Gorlicach Grażyna Pabis-Mazur.

Komisja tym razem szczególną uwagę zwracała na możliwości i potrzeby obu placówek w zakresie realizacji zadań z obszaru wychowania fizycznego. Stwierdzono, że zachodzi  potrzeba poprawy warunków lokalowych w tym względzie.

W SOS-W w Szymbarku, gdzie uczy się ponad 100 wychowanków, chodzi o budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach min. 12 m x 24 m (orientacyjny koszt ok. 1,3 mln zł). Przewodnicząca Zofia Kamińska zaproponowała, aby w najbliższym czasie postarać się o budowę siłowni na wolnym powietrzu przy udziale środków zewnętrznych.

W ZSE w Gorlicach, gdzie kształci się ok. 400 uczniów, zachodzi pilna potrzeba budowy pełnowymiarowej hali sportowej, aby młodzież mogła w pełni rozwijać swoje talenty i pasje sportowe, bo jest bardzo usportowiona, o czym świadczą liczne sukcesy na zawodach, co podkreślali nauczyciele w/f: Agnieszka Szura-Krawczyk, Mariusz Stępień i Mariusz Masztafiak.

1.
img_7758.jpg
2.
img_7761.jpg
3.
img_7762.jpg
4.
img_7764.jpg
5.
img_7765.jpg
6.
img_7766.jpg
7.
img_7769.jpg
8.
img_7770.jpg
9.
img_7771.jpg
10.
img_7774.jpg
11.
img_7775.jpg


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wypracowała następujące wnioski:

- Zwraca się z uprzejmą prośbą o wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku w roku 2018.

- Wnioskuje do Zarządu Powiatu o złożenie stosownej dokumentacji do Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Aktywności 2018”. Celem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym jest budowa plenarnych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej między innymi integracji społecznej. Uzyskanie dotacji w ramach tego projektu rozwiązałoby problemy brakujących sal gimnastycznych w Szymbarku i w Kobylance. Wniosek należy złożyć do dnia 15 luty 2018, termin realizacji zadania: 15 październik 2018 rok. /Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 rok, poz. 92/

- Wnioskuje do Zarządu Powiatu o włączenie do planów inwestycji powiatowej – budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Sprawa tej inwestycji ciągnie się od I kadencji RPG i wielokrotnie była przedmiotem wniosków Dyrekcji, indywidualnych radnych powiatowych i Komisji Edukacji. Obecna sala gimnastyczna o wymiarach 10m x 17m nie spełnia standardów zapewniających realizację programu zajęć wychowania fizycznego zgodnych z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Na chwilę obecną standardem powinno być: 44m x 24m. Komisja popiera dotychczasowe starania Pani Dyrektor Grażyny Pabis-Mazur i wyraża nadzieję, że wniosek ten znajdzie pozytywne zakończenie przed upływem V kadencji Rady Powiatu Gorlickiego.

Ponadto Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Gorlicki.