Lekarze pilnie poszukiwani
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.02.2018.
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach zatrudni lekarzy różnych specjalności. Posiada także wolne miejsca specjalizacyjne.


Oferta pracy dla:

1. lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, pediatrii do pracy w oddziałach szpitalnych,

2. lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa do świadczenia usług w ramach dyżuru medycznego,

3. lekarzy specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ponadto szpital w chwili obecnej posiada wolne miejsca specjalizacyjne w następujących specjalnościach: medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, anestezjologia,okulistyka, neonatologia, ginekologia, geriatria, psychiatria, rehabilitacja – istnieje możliwość podjęcia specjalizacji w ramach etatu.

Kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych tel. 509 923 241
18/ 35 53 534
www.szpital.gorlice.pl