DZIEŃ OTWARTY ZSZ w Bieczu
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.02.2018.

Już 9 lutego 2018 roku Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu otwiera swe podwoje dla gimnazjalistów. Na spotkanie zapraszają: Dyrekcja ZSZ, Grono Pedagogiczne i Uczniowie.

Zapraszają także LO i PZPO w Bieczu. Początek o godz. 9.00 w Hali Sportowej w Bieczu! Gimnazjaliści przybywajcie!

Źródło informacji: http://zszbiecz.pl/
Będziemy prezentować ofertę edukacyjną szkoły, kierunki kształcenia zawodowego, specyfikę zajęć pozalekcyjnych oraz bazę dydaktyczną. Zapraszamy do placówki, w której, według zgodnej opinii uczniów, rodziców i nauczycieli, panuje miła atmosfera, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są bardzo dobre. Sprzyja to zdobywaniu wiedzy przez uczniów i rozwija ich twórcze postawy. W szkole wolnej od agresji, przemocy i nałogów nasza młodzież czuje się pewnie i bezpiecznie.

Uczniowie znają swoje prawa wynikające z konwencji praw człowieka, konwencji o prawach dziecka, ze Statutu Szkoły oraz innych praw oświatowych. Szanujemy i przestrzegamy zasady demokracji i staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych uczniów. W trakcie nauki szkolnej zwracamy szczególną uwagę na organizowanie, ocenianie i planowanie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, sprawne posługiwanie się komputerem.

Grono nauczycielskie naszej szkoły, pracownicy administracji i obsługi zgodnie pracują jak dobrze zgrany zespół, mając za ważnych partnerów uczniów i rodziców, Jeśli więc, drogi Gimnazjalisto, zależy Ci na solidnym zawodowym wykształceniu, które zapewni Ci wymarzony zawód w przyszłości, jeśli cenisz dobrą i twórczą atmosferę pracy oraz bezpieczeństwo, zostań uczniem Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, a wcześniej …zajrzyj do nas w Dzień Otwarty Szkoły 9 lutego 2018 r.