Kolejne wyróżnienie dla ZST
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.02.2018.
 Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach już po raz trzeci odebrał statuetkę i wyróżnienie w ramach ogólnopolskiego konkursu "SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW - PRACODAWCY DLA SZKOŁY" podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 stycznia 2018r. w Warszawie.
„Otrzymane wyróżnienie to potwierdzenie tego, że jako świadoma i nowoczesna szkoła  przygotowujemy przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy” mówi Renata Stępień dyrektor ZST.

Celem powyższego konkursu było wyłonienie i promowanie szkoły i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.
Spośród wielu szkół z całego kraju, które przystąpiły do konkursu, tym razem ZST otrzymał wyróżnienie w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej za szeroką współpracę z firmą Usługi Elektryczne Tomasz Kiwacz oraz z pracodawcami z branży elektrycznej.
W trakcie uroczystej gali podsumowującej V edycję konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” dyrektor Renata Stępień z rąk Marzeny Machałek – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Haliny Cimer – wicekuratora oświaty w Małopolsce, Jadwigi Marioli Szczypiń – dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz wicedyrektor ORE Bożeny Mayer-Gawron odebrała statuetkę i okolicznościowy dyplom.
Warto podkreślić, że w gali brało udział wielu znamienitych gości, w tym kilku kuratorów oświaty reprezentujących różne województwa.
Uroczystości wręczania nagrody laureatom V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” towarzyszyła konferencja podsumowująca projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”. W jej ramach przedstawiono obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym. Zwracano uwagę, że dobremu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Podkreślano dużą rolę pracodawców w prowadzonej reformie kształcenia zawodowego.

1.
s1.jpg
2.
s2.jpg
3.
s2a.jpg
4.
s3.jpg
5.
s4.jpg
6.
s8.jpg
7.
s9.jpg
8.
z1.jpg
9.
z2.jpg

Informację i zdjęcia udostępniła dyrektor Renata Stepień.