Czy wiecie że...
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.02.2018.
W Starostwie Powiatowym w Gorlicach funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych i można od A-Z załatwić sprawy paszportowe. Tutaj należy także zgłosić fakt założenia stowarzyszenia czy fundacji i składać stosowne sprawozdania z ich działalności. Między innymi tymi sprawami zajmuje się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

  

 

Informację o pracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich za 2017 rok złożył podczas XXXIV sesji rady Powiatu Gorlickiego naczelnik Aleksander Żelazny.

 

 

 

Wydział prowadził m.in. w zakresie spraw obywatelskich:

- Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji - Aktualnie nadzorem Starosty objętych jest 308 stowarzyszeń, w tym 299 posiadających osobowość prawną i 9 stowarzyszeń zwykłych nie posiadających osobowości prawnej. W 2017 roku powstało 7 stowarzyszeń. Ponadto na terenie powiatu swoje siedziby posiada 22 fundacje. W roku 2017 powstały 3 fundacje, a jedna została zlikwidowana. Wykaz stowarzyszeń umieszczony jest w BIP Starostwa Powiatowego. Ponadto stowarzyszenia wpisane do KRS uwidocznione są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Biuro Rzeczy Znalezionych – Mieści się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, tel. 18 35-48-753, więc jeśli coś zgubiliśmy, to warto sprawdzić, czy ta rzecz nie czeka na nas właśnie tam. Aktualnie w biurze znajduje się ok. 30 przedmiotów.

- Terenowy Punkt Paszportowy umiejscowiony w strukturze Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Znajduje się on w budynku Starostwa przy ul. 11-go listopada 6 w Gorlicach. Obsługa paszportowa prowadzona jest w pełnym zakresie tj: przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów paszportowych. Opłaty paszportowe przyjmowane są w usytuowanej tuż obok kasie. Starostwo udostępnia na potrzeby Punktu Paszportowego nieodpłatnie lokal i pokrywa koszty jego utrzymania oraz transport wniosków do Nowego Sącza i zabezpieczenie łącza do transmisji danych. W roku 2017 przyjęto 3165 wniosków o wydanie paszportu, a wydano 3147.

- Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie z zagranicy zwłok lub szczątków osób zmarłych, których pochówek ma mieć miejsce na terenie powiatu. Zezwolenie wydawane jest w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. W roku 2017 wydano 7 takich zezwoleń.

- Sporządzenie testamentu alograficznego. To forma testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne. Są to m.in.: Starosta i Sekretarz Powiatu. Sporządzenie testamentu następuje poprzez ustne wyrażenie woli spadkodawcy wobec ww. osób przy udziale dwóch świadków. W 2017 roku mieszkańcy Powiatu nie korzystali z tej formy sporządzania testamentu.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3.
Informacje dotyczące spraw prowadzonych przez wydział oraz druki wniosków znajdują się w BIP