Po poradę do Rzecznika Konsumentów
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.02.2018.
W Starostwie Powiatowym w Gorlicach swoją siedzibę ma Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Do jego zadań należy podejmowanie działań w zakresie ochrony konsumentów. Przychodząc z problemem do Rzecznika mają państwo gwarancję m.in. bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów czy współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Krzysztof Majcher na XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego złożył sprawozdanie z działalności za 2017 rok.

 

 

 

 

 

 

Rzecznik prowadził m.in:
- 59 spraw – umowy sprzedaży - reklamacje zakupionych towarów tj: obuwie, odzież, sprzęt rtv i agd, wyposażenie mieszkania
- 38 spraw - związanych z wadliwością lub niezgodnością z umową świadczonych usług tj: usługi: telekomunikacyjne, remontowo-budowlane, dostawy mediów, turystyczno-hotelarskie, medyczne, finansowe
- 17 spraw - umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
tel.18 35-48-780;
email: k.majcher@powiatgorlicki.pl

Można także skorzystać z:
- informacji na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

-  infolinii konsumenckiej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich: