eWniosekPlus dla rolników
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.01.2018.
Od 15 marca 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza obowiązek składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dzięki tej aplikacji rolnicy będą mieli również możliwość dostępu do aktualnych danych referencyjnych.

 


Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus osoba zyskuje:
Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb składania wniosku).
Dane do wniosku wygenerowane na podstawie danych z wniosku z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych.
Automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw.
Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól i dołączenia wymaganych załączników.
Wyświetlanie podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do  ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości.
Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.
Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Jak skorzystać z aplikacji?:
należy zalogować się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a w przypadku jego braku należy utworzyć konto na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus;
Do założenia konta należy podać trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny - „numer gospodarstwa”
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0)
- 8 ostatnich cyfr  numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
- adres email – pole nieobowiązkowe
następnie należy wypełnić wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołączyć wymagane dokumenty;
wysłać i pobrać potwierdzenie

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84;
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub za pomocą formularza kontaktowego;
- w Punktach Informacyjnych ARiMR

W przypadku trudności będzie można korzystać z pomocy pracowników powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które mieści się przy ul. Wincentego Pola 2 w Gorlicach.