Podsumowali pracę wydziałów Starostwa
Redaktor: Ewa Żarnowska    25.01.2018.
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXIV sesji dokonała analizy realizacji zadań statutowych wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Gorlicach w 2017 roku w zakresie: geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, architektury i ładu przestrzennego, komunikacji, spraw obywatelskich oraz promocji i informacji, a także spraw konsumenckich.

 

1.
img_7429.jpg
2.
img_7431.jpg
3.
img_7433.jpg
4.
img_7434.jpg
5.
img_7437.jpg
6.
img_7439.jpg
7.
img_7451.jpg
8.
img_7452.jpg
9.
img_7453.jpg
10.
img_7454.jpg
11.
img_7455.jpg
12.
img_7456.jpg
13.
img_7457.jpg
14.
img_7458.jpg
15.
img_7459.jpg
16.
img_7460.jpg
17.
img_7461.jpg
18.
img_7462.jpg
19.
img_7463.jpg
20.
img_7465.jpg
 

Sesja rozpoczęła się od złożenia przez starostę Karola Górskiego sprawozdania z działalność Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.

Następnie informacje za 2017 rok przedstawili naczelnicy wydziałów i koordynatorzy zespołów:
- Wydziału Geodezji i Kartografii Maria Przybyło
- Wydziału Architektury i Budownictwa Roman Honkowicz
- Wydziału Komunikacji i Dróg Stanisław Zieliński
- Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Aleksander Żelazny
- Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami Aneta Hec – Wałęga
- Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych Krzysztof Mikruta
- Rzecznik Konsumentów Krzysztof Majcher.

Rada Powiatu zatwierdziła przedstawione sprawozdania.

Skrócone dane z poszczególnych wydziałów będą publikowane w osobnych informacjach, podobnie jak w roku ubiegłym.

W trakcie sesji Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawach:
przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Gorlickiego za 2017 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości

Ponadto Radni zapoznali się z międzysesyjną działalnością Zarządu Powiatu.
Interpelacje i wnioski radnych wraz z odpowiedziami oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.