Rozwijamy się zawodowo
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.01.2018.
Centra Kompetencji Zawodowych powstały w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Uczniowie podnoszą w nich swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskują nowe kompetencje oraz korzystają z zajęć wyrównawczych i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt służy także wzmocnieniu współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca oraz podniesieniu atrakcyjności kształcenia dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę.
Dzieje się to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.


W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach projekt nosi nazwę „Inwestujemy w Zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, a jego wartości wynosi 1,5 mln zł. Dotyczy  branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej.

W Centrum, w ramach projektu, powstała nowa pracownia fryzjerska oraz doposażona została pracownia mechatroniki samochodowej, dzięki czemu stworzone zostały dla uczniów warunki zupełnie podobne jak w prawdziwym zakładzie pracy – mówi starosta Karol Górski. Nowa pracownia fryzjerska kosztowała 101,3 tys. zł. Natomiast doposażenie drugiej pracowni w sprzęt dydaktyczny 254,6 tys. zł. Działania te umożliwiają dalszą prawidłową realizację projektu, a także przyczyniają się do optymalnej realizacji kształcenia uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu w branży samochodowej i fryzjerskiej, w tym również do przeprowadzania egzaminów z kilku kwalifikacji w wymienionych branżach, w których CKPiU w Gorlicach jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

1.
ckpiu_gorlice.jpg
2.
img_7052.jpg
3.
img_7053.jpg
4.
img_7054.jpg
5.
img_7055.jpg
6.
img_7056.jpg
7.
img_7057.jpg
8.
img_7058.jpg
9.
img_7059.jpg
10.
img_7060.jpg
11.
img_7062.jpg
12.
img_7063.jpg
13.
img_7066.jpg
14.
img_7067.jpg
15.
img_7068.jpg
16.
img_7069.jpg
17.
img_7071.jpg
18.
img_7072.jpg
19.
img_7073.jpg
20.
img_7074.jpg
21.
img_7075.jpg
22.
img_7076.jpg
23.
img_7077.jpg
24.
img_7078.jpg
25.
img_7081.jpg
26.
img_7083.jpg
27.
img_7084.jpg
28.
img_7085.jpg
29.
img_7086.jpg
30.
img_7087.jpg
31.
img_7088.jpg


W nowo powstałych pracowniach oraz innych równie nowoczesnych, którymi dysponuje CKPiU,  realizowane są następujące zadania:

- Organizacja staży/praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców.
- Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs projektowania w programie AutoCAD, kurs kierowców wózków jezdniowych.
- Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych: kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs wizażu, stylizacji i makijażu, kurs obsługi obrabiarek CNC, szkolenie z zakresu fotografii reklamowej, szkolenie z zakresu rysunku i projektowania w reklamie, kurs grafiki wektorowej, kurs grafiki rastrowej.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe w zakresie kosmetologii.

Określone w projekcie „Inwestujemy w zawodowców – CKZ w Powiecie Gorlickim” formy wsparcia, obejmują uczniów 6 szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego, uczących się w zawodach branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej – informuje dyrektor CKPiU Adam Tarsa. Łącznie ze wszystkich ww. form wsparcia  w 2017 r. skorzystało 107 osób (w tym staże i praktyki).  Należy podkreślić, że zrealizowane w 2017 roku staże i praktyki zawodowe oraz kursy i szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, znacznie przekraczającym możliwości wynikające z założeń projektu. W roku 2018 ilość kursów i szkoleń się zwiększy, stąd większa ilość uczniów będzie mogła skorzystać z proponowanych w projekcie form wsparcia – podsumowuje dyrektor Tarsa.


W Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach projekt realizowany jest pn. Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, a jego wartości wynosi 3,5 mln zł. Dotyczy  branży budowlanej i turystyczno – gastronomicznej – informuje starosta Karol Górski.


W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:
- Kursy podnoszące kwalifikacje tj. kurs prawa jazdy kat B., kurs operatora koparko – ładowarki, kurs Autocad, kurs ECDL Web Editing, kurs ECDL Profile, kurs ECDL Standard, kurs Autocad, kurs na uprawnienia różnego typu, kurs SEP, kurs barmański,
- Kursy podnosząca kompetencje tj. kurs carvingu, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs sommelierski, kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs produkcji pralin i czekoladek, kurs kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie za zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,
- Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych tj. zajęcia w zakresie kwalifikacji: B.16, B.30, B.33, B.05, B.07, T.09, T.10, T.06, T.15, T.11, T.12, zajęcia z j. angielskiego zawodowego,.zajęcia z j. niemieckiego zawodowego, zajęcia komputerowe w zawodach: technik żywienia i usług gastronomiczny, technik hotelarstwa, kelner,
- Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (grupowe oraz indywidualne),
- Staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium.

W ramach projektu przewidziane zostały także formy wsparcia skierowane do nauczycieli tj.:studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

Ponadto w szkole dobiegają końca prace remontowo-adaptacyjne w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez niezbędne inwestycje i zakup sprzętu dydaktycznego o wartości 811 tys. zł – informuje dyrektor ZSZ w Gorlicach Waldemar Gniady.

1.
img_6751.jpg
2.
img_6752.jpg
3.
img_6753.jpg
4.
img_6758.jpg
5.
img_6759.jpg
6.
img_6760.jpg


Zdjęcia Joanna Podsadowska