73 rocznica wyzwolenia Gorlic
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.01.2018.
  W Gorlicach odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemieckiej. Pod budynkiem Sklarczykówki, przy tablicy poświęconej bohaterom II wojny światowej, spotkali się kombatanci, samorządowcy, młodzież szkolna. Obecni byli m.in. starosta Karol Górski oraz zastępca burmistrza Gorlic Łukasz Bałajewicz.

 


Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, po którym wraz ze starostą Karolem Górskim, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gorlice Mariolą Migdar, kombatantami, komendantem Powiatowej Policji w Gorlicach, komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz przedstawicielami młodzieżowej Rady Miasta Gorlice złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów II wojny światowej. Uroczystość poprowadził dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach Janusz Zięba.

W styczniu 1945 roku rozpoczęła się ofensywa Armii Radzieckiej przeciwko Niemcom. 15 stycznia 38 Armia gen. płk Kiryłła Moskalenki wchodząca w skład 4 Frontu Ukraińskiego skierowała się na Jasło, Gorlice i Nowy Sącz. Były to działania zbrojne pod nazwą operacja wiślańsko-odrzańska. Następnego dnia Rosjanie przejęli mosty na rzece Ropie oraz jednocześnie oskrzydlili wojska niemieckie od strony Moszczenicy, Łużnej i Zagórzan. Już tylko chwile dzieliły Gorlice od wyzwolenia i ostatecznie 17 stycznia do miasta wkroczyła armia radziecka.

Informacja i zdjęcia - Joanna Podsadowska

1.
img_7083.jpg
2.
img_7084.jpg
3.
img_7085.jpg
4.
img_7086.jpg
5.
img_7088.jpg
6.
img_7089.jpg
7.
img_7092.jpg
8.
img_7093.jpg
9.
img_7094.jpg
10.
img_7097.jpg
11.
img_7099.jpg
12.
img_7101.jpg
13.
img_7102.jpg
14.
img_7103.jpg
15.
img_7104.jpg
16.
img_7105.jpg
17.
img_7106.jpg
18.
img_7107.jpg
19.
img_7108.jpg
20.
img_7109.jpg
21.
img_7110.jpg
22.
img_7111.jpg
23.
img_7112.jpg
24.
img_7113.jpg
25.
img_7114.jpg
26.
img_7115.jpg
27.
img_7116.jpg
28.
img_7117.jpg
29.
img_7118.jpg
30.
img_7119.jpg