Dobre wiadomości ze szpitala
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.01.2018.
Dwie dobre wiadomości dla pacjentów ma Szpital Specjalistyczny w Gorlicach. Pierwsza jest taka, że od 2 stycznia 2018 r. w szpitalu są realizowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotne (lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna). Druga, że od 1 stycznia podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) jest finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych.

 I. Podstawowa Opieka Zdrowotna w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21 funkcjonuje w szpitalu od 2 stycznia 201 r.  na parterze w pomieszczeniach zajmowanych dotąd przez Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną oraz Planową Izbę Przyjęć. Natomiast Planowa Izba Przyjęć od 28.12.2017 r. znajduje się przed SOR, obok windy.

Świadczenia lekarskie są udzielane przez lekarzy:

1. lek. Justyna Góra Mirecka - w trakcie specjalizacji z med. rodzinnej
2. lek. Łukasz Mirecki - w trakcie specjalizacji
3. lek. Beata Bartoszewska - specjalista medycyny rodzinnej
4. lek. Maria Michalik - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii
5. lek. Marcin Czamara - specjalista chorób wewnętrznych

Równocześnie informuję, iż osoby zainteresowane mogą składać deklaracje wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz.

Wypełnione formularze można złożyć w Dziale Organizacji i Nadzoru, w rejestracji SOR oraz rejestracji Przychodni Specjalistycznej.

POZ tel. 18 35 53 260
informacja 18 35 53 502 (363)


II. Dobra wiadomość dla kobiet w ciąży

Od 1 stycznia 2018 r. podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) jest finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych.

Konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy kobieta o ujemnym Rh oczekuje dziecka, którego ojciec jest Rh+. Dzieje się tak, ponieważ płód najprawdopodobniej odziedziczył po mężczyźnie antygen D. Jeżeli w trakcie ciąży krew płodu przedostanie się do krwiobiegu matki, jej komórki odpornościowe wytworzą przeciwciała atakujące krwinki dziecka.

Podanie kobiecie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży zapobiega konfliktowi serologicznemu.

Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych.

Zalecenia dotyczące stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18 grudnia 2015 roku, opracowane przez konsultantów krajowych z właściwych dziedzin medycyny uwzględniają profilaktykę śródciążową, która w sposób komplementarny powinna stanowić wraz z profilaktyką poporodową skuteczną metodę minimalizowania ryzyka (praktycznie do zera) wystąpienia choroby hemolitycznej.

Uwzględnienie profilaktyki śródciążowej jest zgodne również z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).

http://www.mz.gov.pl/ak…/dobra-wiadomosc-dla-kobiet-w-ciazy/