XVII Mosty Starosty przed nami
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.12.2017.
Już 26 stycznia 2018 roku poznamy laureatów nagród w dziedzinie kultury: Mosty Starosty i Przęsło. Decyzję o przyznaniu statuetek i wyróżnień podjęła na specjalnym posiedzeniu Kapituła pod przewodnictwem starosty Karola Górskiego.

 


Kapitułę tworzą ponadto: Zofia Kamińska – radna Rady Powiatu Gorlickiego i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Bogusław Diduch – znany i ceniony artysta muzyk, kompozytor, członek wielu zespołów m.in. zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki i Tadeusz Mikrut – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

1.
img_6635.jpg
2.
img_6636.jpg
3.
img_6640.jpg
4.
img_6641.jpg
 

W tym roku odbędzie się XVII już edycja nagrody Starosty Gorlickiego Mosty Starosty w dziedzinie kultury. Intencją nagrody jest uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących w powiecie gorlickim oraz tych, którzy z ziemią tą czują się w sposób szczególny związani i pracują na rzecz propagowania i ochrony jej dorobku kulturowego. Jednocześnie Mosty Starosty symbolizują integrującą rolę kultury ponad wszelkimi podziałami i nierozerwalną więź twórców z ich "Małą Ojczyzną".

Do nagrody Mosty Starosty 2017 nominowano pięć osób, a do Przęsła jedną. Wybrańcy to ludzie znani i ważni dla Ziemi Gorlickiej, którzy się utożsamiają z tym regionem i oddają mu od dziesięcioleci swoją wiedzę i talenty. Z pełnym poświęceniem i wielkim zapałem troszczą się o zachowanie kultury muzycznej czy ludowej, a także twórcy ze wszech miar nowocześni.

Laureata statuetki Mosty Starosty 2017 i nazwiska czterech wyróżnionych osób oraz zwycięzcę Przęsła 2017 poznamy podczas uroczystej gali 26 stycznia 2018 roku o godzinie 17-tej w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach.

Już dziś serdecznie zapraszamy.