XXXIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.12.2017.
Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.  
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2017 rok.
8. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.                                           
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych z XXXII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
10. Interpelacje Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.