Teatralno-recytatoraki osiemnastolatek
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.12.2017.
Osiemnaste urodziny świętował Powiatowy Konkurs Teatralno – Recytatorki im. Jana Pawła II , który jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku. Był obowiązkowo teatralny tort, gromkie "100 lat" oraz serdeczne podziękowania dla pomysłodawcy  i niestrudzonego organizatora konkursu, byłego radnego Rady Powiatu Gorlickiego, polonisty Pana Stanisława Bystrowicza. Przekazali je m.in. starosta Karol Górski,  przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickego Zofia Kamińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.


Z okazji 18. urodzin Starostwo Powiatowe w Gorlicach wydało Księgę Pamiątkową pt. „Historia Konkursu Teatralno – Recytatorskiego im. Jana Pawła II w Powiecie Gorlickim”. Jest to zbiór refleksji i wspomnień nauczycieli dotyczących pracy z młodzieżą, a także historia inspiracji, która przyczyniła się do organizacji tego konkursu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia, które osiągnęło „pełnoletność”, jest Stanisław Bystrowicz – polonista i były radny Rady Powiatu Gorlickiego.

Bezpośrednią inspiracją, która zrodziła pomysł na konkurs u Stanisława Bystrowicza, stały się wspomnienia Jana Pawła II z Wadowic z dnia 16 czerwca 1999 roku. Papież wspominał czasy szkolne i uczestnictwo w spektaklach teatralnych, a swoją wypowiedź zakończył pytaniem skierowanym do młodzieży „Czy u Was w szkole jest teatr?”, po czym zacytował fragment „Antygony” Sofoklesa, w której zadebiutował jako Hajmon. Zgromadzeni pielgrzymi byli zdumieni fenomenalną pamięcią 79-letniego wówczas Ojca Świętego. Wywołało to również ogrom braw, a wypowiedź papieża podniosła rangę teatru szkolnego w wychowawczej pracy szkolnej i w kształtowaniu osobowości uczniów.
„Pod wpływem wadowickich wspomnień Papieża przedstawiłem na sesji Rady Powiatu w 2000 r. projekt Konkursu Recytatorskiego i Teatralnego im. Jana Pawła II dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Radni przez aklamację przyjęli projekt i wkrótce entuzjaści teatru przystąpili do pracy” - wspomina Stanisław Bystrowicz.
W obydwu konkursowych kategoriach uwzględniona jest twórczość Jana Pawła II, a także dzieła autorów ujętych w programie nauczania szkół ponadpodstawowych.

Premiera pierwszych spektakli i zmagań recytatorskich miała miejsce 15 grudnia 2000 roku. Patronat sprawuje Starosta Gorlicki, a uczestnicy rywalizują o nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu.
Celem miało być „budzenie zainteresowań recytatorsko-teatralnych jako czynnika kształtowania osobowości i upowszechniania wybitnej literatury oraz wrażliwości na piękno i potęgę słowa polskiego”. Konkurs odbywa się w dwóch etapach - późną jesienią recytacja, a wczesną wiosną spotykają się szkolne zespoły teatralne.

Na przestrzeni lat komisję konkursową tworzyło liczne grono, któremu niezmiennie przewodniczy Stanisław Bystrowicz. Stałym członkiem komisji i opiekunem konkursów jest naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Tadeusz Mikrut. Pozostali członkowie komisji to poloniści, znawcy literatury i sztuki, instruktorzy teatralni, dyrektorzy GCK, MDK oraz MBP – Henryk Kuś, Barbara Brach, Barbara Fugiel, Adam Nowak, Paweł Nowicki, Bogdan Krok, Małgorzata Miller, Ewa Bugno, Małgorzata Zielińska, Irena Belniak, Dorota Zagórska, Janusz Zięba, Dominika Jodłowska – Kubala, a od 2016 roku również wicestarosta Jerzy Nalepka.

Jak podkreśla wicestarosta powiatu gorlickiego – recytowanie wierszy oraz występy teatralne pozwalają młodzieży na obcowanie ze słowem mówionym, przełamują bariery wstydu przed wystąpieniami publicznymi, a także bardzo często są bardzo przydatne w życiu dorosłym, dając możliwość swobodnej, pozbawionej zdenerwowania, wypowiedzi.

Odgrywanie ról aktorskich i recytacja są bardzo ważnymi czynnikami kształtowania osobowości młodych ludzi, uwrażliwiają na piękno mowy ojczystej oraz uczą odbioru literatury. Potwierdzeniem tego są wspomnienia nauczycieli oraz jednego z absolwentów.

Halina Osińska, wieloletni nauczyciel języka polskiego w ZS nr 1 w Gorlicach, podkreśla iż „Teatr w szkole jest jedną z metod nauczania i wychowania. Nie tylko pozwala uczniowi lepiej przygotować się do matury z języka polskiego, rozwija zainteresowania literackie i artystyczne, integruje grupę. Z moich doświadczeń wynika, że niektórzy pogubiwszy się w szkole (powtarzali klasę lub pałali niechęcią do nauki), poprzez aktywny udział w zajęciach teatralnych czy recytatorskich, odbudowali w sobie poczucie wartości i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu (... ) Teatr pomaga młodym ludziom przełamać samotność, nabrać odwagi i wiary w samych siebie, pozwala w sposób kontrolowany wyrażać swoje emocje, uczy wrażliwości, kreatywności i pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych, kształtuje umiejętności potrzebne w różnych zawodach. Słowem teatr przygotowuje do życia”.

Absolwent ZSE w Gorlicach Łukasz Kalisz, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, wspomina jak dzięki udziałowi w konkursie recytatorskim zrobił wrażenie na rektorze Seminarium. - „Na konkursie recytowałem wiersz Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” i fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na placu Zwycięstwa, zakończonej słynnym wezwaniem papieża „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi!” Zostałem laureatem, a ten konkurs wspominam dlatego, iż wiąże się z moją pierwszą rozmową jaką odbyłem w Seminarium z ówczesnym ks. rektorem. Zachęcał, aby powiedzieć coś z pamięci, aby zarecytować wiersz czy fragment prozy. Ja – w przeciwieństwie do kolegów – nie miałem problemu z doborem tekstów. Wyrecytowałem doskonale opracowany do konkursu wiersz Norwida i fragment papieskiej homilii. Wywarłem dzięki temu bardzo dobre wrażenie na władzach seminarium. Z perspektywy czasu myślę, że można śmiało dopatrywać się w tej sytuacji „Bożego palca”, bo przypadki bywają jedynie w gramatyce.”- wspomina w publikacji Łukasz Kalisz.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie biorący udział corocznie w konkursie serdecznie dziękują Starostwu Powiatowemu w Gorlicach za organizację i fundowanie cennych nagród oraz Panu Stanisławowi Bystrowiczowi za inicjatywę i reżyserię całego przedsięwzięcia.

Materiał do publikacji opracowały: Irena Kordys z ZSE w Gorlicach i Halina Osińska z ZS nr 1 w Gorlicach. Projekt okładki wykonał Wojciech Haberek z MDK w Gorlicach. Opracowanie graficzne i skład to dzieło Marcina Alibożka z ZS nr 1 w Gorlicach.

Do pobrania Księgę Pamiątkową pt. „Historia Konkursu Teatralno – Recytatorskiego im. Jana Pawła II w Powiecie Gorlickim tutaj   /plik pdf/

Informację opracowała i zdjęcia z jubileuszu wykonała Joanna Podsadowska.

1.
tn_img_6290.jpg
2.
tn_img_6291.jpg
3.
tn_img_6292.jpg
4.
tn_img_6293.jpg
5.
tn_img_6294.jpg
6.
tn_img_6295.jpg
7.
tn_img_6297.jpg
8.
tn_img_6308.jpg
9.
tn_img_6316.jpg
10.
tn_img_6320.jpg
11.
tn_img_6322.jpg
12.
tn_img_6335.jpg
13.
tn_img_6337.jpg
14.
tn_img_6339.jpg
15.
tn_img_6345.jpg
16.
tn_img_6348.jpg
17.
tn_img_6349.jpg
18.
tn_img_6354.jpg
19.
tn_img_6357.jpg
20.
tn_img_6359.jpg
21.
tn_img_6363.jpg
22.
tn_img_6364.jpg
23.
tnp1060497.jpg