Mikołajowy prezent z PFRON
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.12.2017.
267 tys. zł z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafia na Mikołaja do powiatu gorlickiego na dofinansowanie projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.  Kolejne pieniądze pozwolą na zakup autobusu dla Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie oraz dofinansowanie budowy windy w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu dla potrzeb m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach.


Dziękujemy dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marcie Mordarskiej za kolejne pieniądze, które ułatwią niepełnosprawnym pokonywanie barier architektonicznych i komunikacyjnych – mówi starosta Karol Górski. To drugi w tym  roku „zastrzyk” środków z PFRON. W lecie otrzymaliśmy 570 tys. zł na 7 projektów. Teraz z dobrodziejstwa dofinansowania skorzysta Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie, któremu przyznano kwotę 248 tys. zł na zakup autobusu. Dofinansowanie otrzyma także nasz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu. Kwota blisko 15 tys. zł stanowi dopełnienie wcześniejszego dofinansowania z PFRON w wysokości 135 tys. zł. Ostateczny koszt budowy windy poznamy po przetargu, który ogłosimy lada dzień. Finalizujemy już zakup 3 samochodów do przewozu pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Gorlicach i Klimkówce. Dofinansowanie z PFRON tego zadania wyniosło 240 tys. zł, a łączna wartość zakupu 370 tys. zł – informuje starosta.

Z pierwszego tegorocznego dofinansowania z PFRON realizowane są także następujące projekty:

- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - 67 tys. zł – wartość zadania 131,8 tys. zł – beneficjent Miasto Gorlice dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach ;

- Przystosowanie budynku szkoły w Bieczu dla osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje ruchowe i poruszających się na wózkach poprzez wykonanie podjazdu – dofinansowanie 45,7 tys. zł – wartość zadania  90,2 tys. zł - Gmina Biecz dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu;

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 80 tys. zł – 123,2 tys. zł - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.