Z bajką po zdrowie na bal owocowy
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.12.2017.
W sali Wiejskiego Domu Ludowego w Kobylance spotkały się delegacje dzieci i nauczycieli z przedszkoli, młodszych klas szkolnych, wolontariusze i rodzice, którzy uczestniczyli w projekcie „Z bajką po zdrowie”. Realizowany był przez nieformalną grupę nauczycieli w składzie B. Bochenek, M. Ludwin, J. Mliczek, w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kobylance, Przedszkolu Samorządowym w Dominikowicach, Kobylance, Strzeszynie, Zagórzanach, Ropicy Polskiej oraz w dwóch grupach uczniów klas I – III z Kobylanki i Dominikowic.

 


Projekt finansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 zakładał organizację zajęć teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do  Zajęcia obejmowały 30 godzin warsztatów teatralnych z uwzględnieniem pracy nad sztuką, występów przed publicznością, spotkań integracyjnych.
Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teatralnych dotyczących kształtowania nawyku dbałości o zdrowie własne oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Za pomocą sztuki teatralnej młodzi aktorzy z SOS-W w Kobylance przedstawiali  bajkę p.t. „Przyjaciele pieska Łatka”, w której zwierzęta – pacynki opowiadają dzieciom w dowcipny sposób co można robić, aby być zdrowym.
Działania projektowe zachęcały uczniów do zdrowego stylu życia,  zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i ukazywały negatywne skutki palenia papierosów, stosowania dopalaczy i innych używek.
Na balu podsumowującym projekt w sali Wiejskiego Domu Ludowego
w Kobylance spotkały się delegacje dzieci i nauczycieli z przedszkoli, młodszych klas szkolnych, wolontariusze i rodzice, którzy uczestniczyli
w projekcie. Pani Dorota Pyznar dyrektor SOS-W w Kobylance przywitała wszystkich zebranych i podsumowała działania projektowe. Następnie rozdano certyfikaty oraz owocowe upominki, aktorom z teatru Bajka przy SOS-W
w Kobylance za duży wkład pracy, wysiłek i charyzmę podczas występów teatralnych. Wszyscy wspólnie świetnie się bawili, rozwiązywali konkursy, rebusy i zagadki dotyczące tematyki prowadzenia zdrowego stylu życia. Były wspólne tańce, zabawy z chustą animacyjną, konkurencje na czas. Nagrodami
w konkursach były owoce i naklejki owocowe wcześniej przygotowane przez wychowawców. Na stołach znajdowały się przekąski owocowo – warzywne: banany, mandarynki, jabłka, pomarańcze, marchewka. Rodzice również byli zaangażowani do wspólnych przygotowań piekąc ciasta
z owocami, pomagając w przygotowaniu sali i scenografii.
Zajęcia integrowały osoby niepełnosprawne intelektualnie z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym, rodzicami, wolontariuszami,
i nauczycielami,  rozwijały zainteresowania formami artystycznymi.
Projekt realizowany był od 21.08.2017r. do 30.11.2017r. 

 

 

Informację i zdjęcia udostępniła Maria Ludwin SOSW.

1.
s1.jpg
2.
s2.jpg
3.
s3.jpg
4.
s4.jpg
5.
tn_img_4519.jpg
6.
tn_img_4525.jpg
7.
tn_img_4529.jpg
8.
tn_img_4530.jpg