Wiedza dla zdrowia i życia
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.12.2017.
W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach  odbył się konkurs ph. "Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach" dla uczniów: klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gorlickiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 33 uczniów.Olimpiada w formie testu rozgrywana była w dwóch kategoriach.

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe laureatami zostali:

I miejsce – Dominik Młynarczyk – LO w Bieczu
II miejsce – Aneta Magiera – ZSO Bobowa
III miejsce – Wiktoria Grabarek – ZSE Gorlice
Wyróżnienia: Małgorzata Stabach – ZST Gorlice i Joanna Osikowicz ZS Nr 1 Gorlice

W kategorii Szkoły Podstawowe Laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Pater – SP w Brzanie
II miejsce – Magdalena Baran – SP nr 2 w Bieczu
III miejsce – Natalia Duleba – SP Bobowa
Wyróżnienia: Katarzyna Czyżykiewicz – ZS-P w Libuszy, Anna Wacławik SP w Klęczanach i Justyna Wójcik SP w Bystrej.

Gratulacje i podziękowania za udział składali oraz nagrody i dyplomy wręczali: główny organizator konkursu Jadwiga Wójtowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach oraz wicestarosta powiatu gorlickiego Jerzy Nalepka, sekretarz miasta Gorlice Daniel Janeczek i dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach Barbara Lenard.

Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Powiatową Policji i Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach (dawny Medyk).

Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem honorowym Starosty Powiatu Gorlickiego  i Burmistrza Gorlic oraz dofinansowane przez: Starostwo Powiatowe Gorlice, UM Gorlice,  UG Łużna, UG Uście Gorlickie, UM Biecz, UM Bobowa oraz UG Sękowa.

Celem konkursu było przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, wzmocnienie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz zagrożeniach wynikających z: zakażeń HIV i choroby AIDS, używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy),  picia alkoholu, palenia papierosów, rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz wspierania innych ludzi w tych zachowaniach oraz wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swego i innych ludzi.

Olimpiada odbyła się w związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS.

1.
IMG_5794.JPG
2.
IMG_5795.JPG
3.
IMG_5795a.JPG
4.
IMG_5795b.JPG
5.
IMG_5796.JPG
6.
IMG_5798.JPG
7.
IMG_5799.JPG
8.
IMG_5801.JPG
9.
IMG_5802.JPG
10.
IMG_5803.JPG
11.
IMG_5804.JPG
12.
IMG_5805.JPG
13.
IMG_5806.JPG
14.
IMG_5808.JPG
15.
IMG_5809.JPG
16.
IMG_5810.JPG
17.
IMG_5814.JPG
18.
IMG_5815.JPG
19.
IMG_5820.JPG
20.
IMG_5821.JPG
21.
IMG_5822.JPG
22.
IMG_5823.JPG
23.
IMG_5824.JPG
24.
IMG_5826.JPG
25.
IMG_5827.JPG
26.
IMG_5829.JPG
27.
IMG_5830.JPG
28.
IMG_5833.JPG
29.
IMG_5836.JPG