Zmar│ lek. Krystian Gutterch
Redaktor: Ewa »arnowska    29.11.2017.
Z wielkim smutkiem informujemy, ┐e w dniu 28.11.2017 r. zmar│ doktor Krystian Gutterch specjalista chirurgii ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.
Zarz▒d Powiatu Gorlickiego sk│ada szczere kondolencje Rodzinie Zmar│ego oraz Dyrekcji Szpitala i Wspó│pracownikom.